chiết suất tuyệt đối của một môi trường

Câu hỏi:

18/06/2019 119,987

Bạn đang xem: chiết suất tuyệt đối của một môi trường

B. chân ko.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: B

Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên là tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên bại sánh với chân không.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo lăm le luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới ở trong và một mặt mũi phẳng phiu.

B. góc khúc xạ lúc nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào phiên thì góc khúc xạ tăng từng ấy phiên.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc cút kể từ không gian nhập môi trường thiên nhiên sở hữu tách suất n, sao mang đến tia hành động tự nhiên vuông góc với tia khúc xạ. Khi bại góc cho tới i được xem theo gót công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Tốc chừng độ sáng nhập không gian là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra bên ngoài không gian với góc cho tới là i, sở hữu góc khúc xạ là r. Kết luận nào là bên dưới đó là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

Xem thêm: Người khôn ngoan thật sự sẽ không can thiệp vào 3 chuyện này của bạn bè, càng thân thiết càng im lặng

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 4:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh ma là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh ma là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 5:

Trong hiện tượng lạ khúc xạ độ sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vày.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 6:

Cho tách suất của nước vày 4/3, của benzen vày 1,5, của thủy tinh ma flin là một,8. Hiện tượng hành động tự nhiên toàn phần hoàn toàn có thể xẩy ra Lúc chiếu độ sáng từ

A. kể từ benzen nhập nước.

B. kể từ nước nhập thủy tinh ma flin.

C. kể từ benzen nhập thủy tinh ma flin.

D. kể từ chân ko nhập thủy tinh ma flin.