chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường

Câu hỏi:

26/03/2021 27,969

Bạn đang xem: chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường

A. Cho biết tia sáng sủa khúc xạ nhiều hoặc hiếm khi cút kể từ môi trường thiên nhiên này nhập môi trường thiên nhiên kia

Đáp án chủ yếu xác

B. Càng rộng lớn khi góc cho tới của tia sáng sủa càng lớn

C. Càng rộng lớn khi góc khúc xạ càng nhỏ

D. Bằng tỉ số đằm thắm góc khúc xạ và góc tới

Chiết suất tỉ đối đằm thắm nhì môi trường thiên nhiên cho thấy thêm tia sáng sủa khúc xạ nhiều hoặc hiếm khi cút kể từ môi trường thiên nhiên này nhập môi trường thiên nhiên cơ.

Đáp án hãy chọn là: A

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một tia sáng sủa cút kể từ nước đi ra không gian thì tia khúc xạ:

A. Ở phía mặt mày cơ của pháp tuyến đối với tia cho tới và ngay sát mặt mày phân cơ hội rộng lớn tia tới

B. Ở nằm trong phía của pháp tuyến đối với tia cho tới và ngay sát mặt mày phân cơ hội rộng lớn tia tới

C. Ở phía mặt mày cơ của pháp tuyến đối với tia cho tới và ngay sát pháp tuyến rộng lớn tia tới

D. Ở nằm trong phía của pháp tuyến đối với tia cho tới và ngay sát pháp tuyến rộng lớn tia tới

Câu 2:

Khi chiếu tia sáng sủa kể từ không gian cho tới mặt mày nước thì :

A. Chỉ đem hiện tượng kỳ lạ khúc xạ

B. Chỉ đem hiện tượng kỳ lạ phản xạ

C. đồng thời đem hiện tượng kỳ lạ bản năng và khúc xạ

D. không đem hiện tượng kỳ lạ bản năng và khúc xạ

Câu 3:

Cho nhì môi trường thiên nhiên nhập xuyên suốt đồng tính, phân tách suất theo thứ tự n1,n2. Chiết suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên nhì so với môi trường thiên nhiên một là

A. n21=cv2

Xem thêm: Ăn một gói mì tôm mỗi ngày, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn?

B. n21=cv1

C. n21=v2v1

D. n21=v1v2

Câu 4:

Khi tia sáng sủa cút kể từ môi trường thiên nhiên nhập xuyên suốt n1 tới mặt mày phân cơ hội với môi trường thiên nhiên nhập xuyên suốt n2 (với n2>n1 ), tia sáng sủa ko vuông góc với mặt mày phân cơ hội thì:

A. Tia sáng sủa bị gãy khúc khi trải qua mặt mày phân cơ hội đằm thắm nhì môi trường

B. Tất cả những tia sáng sủa đều bị khúc xạ và cút nhập môi trường thiên nhiên n2

C. Tất cả những tia sáng sủa đều bản năng quay về môi trường n1

D. Một phần tia sáng sủa bị khúc xạ, một trong những phần bị phản xạ

Câu 5:

Tốc chừng khả năng chiếu sáng nhập không gian là v1; nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra phía bên ngoài không gian với góc cho tới là i, đem góc khúc xạ là r. Kết luận nào là bên dưới đó là đúng?

A. v1>v2;i>r

B. v1>v2;i<r

C. v1<v2;i>r

D. v1<v2;i<r

Câu 6:

Chọn phương án đúng

Khi tia sáng sủa cút kể từ môi trường thiên nhiên nhập xuyên suốt n1 cho tới mặt mày phân cơ hội với môi trường thiên nhiên nhập xuyên suốt n2 (với n2>n1)

A.   Mọi tia sáng sủa bị gãy khúc khi trải qua mặt mày phân cơ hội đằm thắm nhì môi trường

B. Tia khúc xạ ko nằm trong mặt mày bằng tới

C. Góc khúc xạ to hơn góc tới

D. Chiết suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên 1 đối với môi trường thiên nhiên 2 nhỏ rộng lớn 1