chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp

Câu hỏi:

14/11/2021 10,599

Bạn đang xem: chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp

C. CH2=CHCH=CH2.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án C

A sai vì như thế trùng khớp CH2 = CHCl chiếm được hóa học mềm PVC.

B sai vì như thế trùng khớp CH2=CH2 thu được hóa học mềm PB.

C đích thị vì như thế trùng khớp CH2=CH-CH=CH2 thu được cao su đặc buna.

D sai vì như thế trùng khớp CH2=C(CH3)COOCH3 thu được hóa học mềm PMMA (được người sử dụng sản xuất thủy tinh ma cơ học plexigas).

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để thực hiện mượt nước cứng trong thời điểm tạm thời không thể người sử dụng hóa học này sau đây?

A. Na3PO4.

B. Na2CO3.

C. H2SO4.

D. NaOH.

Câu 2:

Phát biểu này tại đây sai?

A. Có thể phân biệt glucozơ và saccarozơ bởi vì phản xạ tráng gương.

B. Có thể phân biệt hỗn hợp saccarozơ và glixerol bởi vì Cu(OH)2.

C. Có thể phân biệt tinh ma bột và xenlulozơ bởi vì hỗn hợp I2.

D. Phân biệt glucozơ và fructozơ ko thể người sử dụng phản xạ tráng gương.

Câu 3:

Kim loại này tại đây hoàn toàn có thể pha trộn được bằng phương pháp người sử dụng CO khử oxit của nó?

A. Fe.

B. Ca.

Xem thêm: Tại sao người xưa khuyên phụ nữ mới sinh kiêng xâu kim chỉ? Làm chuyện đó gây hại thế nào?

C. Al.

D. Na.

Câu 4:

Xà chống hóa trọn vẹn triglixerit X vô hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, chiếm được glixerol, natri oleat (a mol) và natri panmitat (2a mol). Phân tử khối của X là

A. 832.

B. 860.

C. 834.

D. 858.

Câu 5:

Trong công nghiệp, sắt kẽm kim loại Al được phát hành bởi vì cách thức này sau đây?

A. Điện phân rét chảy.

B. Thủy luyện.

C. Nhiệt luyện.

D. Điện phân hỗn hợp.

Câu 6:

Hợp hóa học này sau đó là ăn ý hóa học hữu cơ?

A. CO2.

B. CH4.

C. NaCN.

D. Na2CO3.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK