chất nào sau đây là muối trung hòa

Câu hỏi:

23/03/2020 181,983

Bạn đang xem: chất nào sau đây là muối trung hòa

Chọn đáp án D

KCl là muối hạt trung hòa

- Muối dung hòa là muối hạt tuy nhiên trong gốc axit không đem nguyên vẹn tử hiđro hoàn toàn có thể thay cho thế vì chưng nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: Na2SO4; Na2CO3; CaCO3.

- Muối axit là muối hạt tuy nhiên trong gốc axit còn nguyên vẹn tử hiđro không được thay cho thế vì chưng nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại.

Ví dụ: NaHSO4; NaHCO3; Ca(HCO3)2

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muối nào là sau đấy là muối hạt axit?

A. NH4NO3.               

B. Na3PO4.             

C. Ca(HCO3)2

D. CH3COOK.

Câu 2:

Chất nào là sau đấy là muối hạt axit?

A. KNO3.    

B NaHSO4. 

C. NaCl.     

D. Na2SO4.

Câu 3:

Các ion hoàn toàn có thể nằm trong tồn bên trên vô một hỗn hợp là

A. H+, Na+, Ca2+, OH-.                              

Xem thêm: Từ tháng 10/2023: Ai chưa đổi biển số cũ sang biển số xe định danh làm ngay 1 việc để không bị phạt

B. Na+, Cl-, OH-, Mg2+.    

C. Al3+, H+, Ag+, Cl-.      

D. H+, NO3-, Cl-, Ca2+.

Câu 4:

Những hóa học nào là sau đây nằm trong loại hóa học năng lượng điện li yếu?

A. CuSO4.   

B. HNO3.    

C. CH3COOH.      

D. NaCl.

Câu 5:

Phản ứng nào là tại đây đem phương trình ion rút gọn gàng là

A. CaCl2 + Na2CO  CaCO3 + 2NaCl.

B. Ca(HCO3)2 + NaOH CaCO3 + NaHCO3 + H2O.

C. Ca(OH)2 + (NH4)2CO32NH3 + CaCO3 + 2H2O.

Câu 6:

Phương trình ion rút gọn gàng ko trúng là

A. H+ + HSO3 H2O + SO2.                    

B. Fe2+ + SO42- FeSO4.

C. Mg2+ + CO32- MgCO3.     

Xem thêm: Tại sao người ta chỉ dùng cát sông khi xây dựng mà không dùng cát biển hay sa mạc cho nhiều?