chất nào sau đây là chất rắn ở điều kiện thường

Ở ĐK thông thường hóa học này sau đấy là hóa học rắn

Bạn đang xem: chất nào sau đây là chất rắn ở điều kiện thường

Chất rắn ở ĐK thông thường là

Chất này sau đấy là hóa học rắn ở ĐK thông thường được biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới ở ĐK thông thường hóa học này sau đấy là hóa học rắn.

Chất này sau đấy là hóa học rắn ở ĐK thường

A. CH3-OH

B. C2H5-OH

C. CH3-COOH

D. C6H5-OH (phenol)

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Phenol ở ĐK thông thường là hóa học rắn

Đáp án D

Câu căn vặn áp dụng liên quan 

Câu 1. Ở ĐK thông thường hóa học này sau đấy là hóa học rắn?

A. CH3NH2

B. NH2CH2COOH

C. CH3COOH

D. CH3COOCH3

Câu 2. Cho những tuyên bố sau:

(a) cũng có thể sử dụng nước brom nhằm phân biệt glucozơ và fructozơ.

(b) Trong môi trường xung quanh axit, glucozơ và fructozơ hoàn toàn có thể gửi hóa cho nhau.

(c) cũng có thể phân biệt glucozơ và fructozơ vì thế phản xạ với hỗn hợp AgNO3 vô NH3.

(d) Phenol ở ĐK thông thường là hóa học rắn

(e) Trong hỗn hợp, fructozơ tồn bên trên hầu hết dạng mạch hở.

(g) Trong hỗn hợp, glucozơ tồn bên trên hầu hết ở dạng mạch vòng 6 cạnh (dạng a và b ).

Số tuyên bố trúng là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Xem thêm: Cây kim tiền hợp với người mệnh này: Trồng trong nhà 1 cây, tài lộc phú quý ùa tới

Xem đáp án

Đáp án D

(a) cũng có thể sử dụng nước brom nhằm phân biệt glucozơ và fructozơ.

Đúng. Vì Glucozo phản xạ rơi rụng color còn Fructozo thì không

(b) Trong môi trường xung quanh axit, glucozơ và fructozơ hoàn toàn có thể gửi hóa cho nhau.

Sai. Trong môi trường xung quanh bazo 2 hóa học mới nhất gửi hóa lộn nhau

(c) cũng có thể phân biệt glucozơ và fructozơ vì thế phản xạ với hỗn hợp AgNO3 vô NH3.

Sai. Cả 2 hóa học đều phản xạ tráng bạc

(d) Phenol ở ĐK thông thường là hóa học rắn

(e) Trong hỗn hợp, fructozơ tồn bên trên hầu hết dạng mạch hở.

Sai. Chủ yếu ớt tồn bên trên dạng mạch vòng

(g) Trong hỗn hợp, glucozơ tồn bên trên hầu hết ở dạng mạch vòng 6 cạnh (dạng a và b ).Đúng

Câu 3.  Dãy này tại đây bao gồm những hóa học đều là hóa học rắn ở ĐK thường?

A. Triolein; fructozơ; anilin.

B. Tristearin; alanin; axit glutamic.

C. Glucozơ; anilin; axit glutamic.

D. Saccarozơ; etyl axetat; alanin

Câu 4. Phát biểu này tại đây đúng?

A. Glyxin là hóa học lỏng ở ĐK thường

B. Tơ nilon-6,6 là polime vạn vật thiên nhiên.

C. Triolein là hóa học rắn ở ĐK thường

D. Glucozơ có rất nhiều vô trái ngược nho chín.

-----------------------------------------------

Trên phía trên VnDoc gửi cho tới các bạn đọc: Chất này sau đấy là hóa học rắn ở ĐK thông thường. Để hoàn toàn có thể nâng lên thành phẩm vô học hành, VnDoc nài ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài xích luyện Toán 11, Chuyên đề Hóa học tập 11, Giải bài xích luyện Hoá học tập 11. Tài liệu học hành lớp 11 nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Xem thêm: Bộ phận bổ nhất của con cá, chỉ vỏn vẹn 1 lạng mỗi con, canxi gấp 2 lần thịt, bổ chẳng kém nhân sâm