chất nào sau đây là chất béo

Câu hỏi:

23/08/2021 48,992

Bạn đang xem: chất nào sau đây là chất béo

B. Tripanmitin.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án B

Phương pháp giải:

Chất lớn là trieste của glixerol và axit lớn.

Giải chi tiết:

Tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 là hóa học lớn.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Polime nhập sản phẩm này tại đây đều nằm trong loại tơ nhân tạo?

A. Tơ visco và tơ xenlulozơ axetat.

B. Tơ nilon-6,6 và tơ nilon-6.

C. Tơ tằm và tơ visco.

D. Tơ visco và tơ nilon-6,6.

Câu 2:

Cho 24,36 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly ứng dụng với lượng hỗn hợp HCl vừa phải đầy đủ, sau phản xạ nhận được hỗn hợp Y chứa chấp m gam muối hạt. Giá trị m là:

A. 40,42 gam.

B. 41,82 gam.

C. 37,50 gam.

D. 38,45 gam.

Câu 3:

Cho 0,2 mol H2NCH2COOH phản xạ với hỗn hợp NaOH dư. Khối lượng NaOH nhập cuộc phản xạ là:

A. 8 gam.

B. 6 gam.

Xem thêm: Sinh vào giờ hợp tuổi, 4 con giáp đi đằng Đông gặp Thần Tài, đi đằng Tây gặp quý nhân, làm gì cũng giàu

C. 16 gam.

D. 4 gam.

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn láo lếu thích hợp Mg, Al nhập oxi dư, cho tới thành phầm cháy nhập hỗn hợp HCl dư. Số phương trình chất hóa học của những phản xạ xẩy ra là:

A. 5.

B. 4.

C. 6.

D. 3.

Câu 5:

Chất này sau đó là tripeptit?

A. Ala-Ala-Gly.

B. Gly-Ala-Gly-Ala.

C. Ala-Gly.

D. Ala-Ala.

Câu 6:

Phát biểu này tại đây đúng?

A. Glucozơ với phản xạ thủy phân.

B. Etyl acrylat với phản xạ tráng bạc.

C. Đipeptit Ala-Ala với phản xạ màu sắc biure.

D. Ở ĐK thông thường, tristearin là hóa học rắn.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK