chất nào sau đây có đồng phân hình học

Câu hỏi:

13/09/2019 76,559

Bạn đang xem: chất nào sau đây có đồng phân hình học

B. CH3-CH=CH-CH=CH2

Đáp án chủ yếu xác

D. CH2=CH-CH2-CH3.. CH3 – CH=CH – CH3

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án B

Điều khiếu nại để sở hữu đồng phân hình học tập là:

- vô kết cấu phân tử cần có một link song.

- 2 group thế link với nằm trong 1 cacbon của nối song cần không giống nhau.

• Phân tử CH3-CaH=CbH-CH=CH2 đem 2 link song vô phân tử. Mặt không giống, Ca link với nhị group thế không giống nhau (H và CH3) và Cb cũng link với nhị group thế không giống nhau (H và -CH=CH2).

→ CH3-CH=CH-CH=CH2 đem đồng phân hình học

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân của phù hợp hóa học đem công thức phân tử C4H9Cl là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 2:

Cấu tạo nên hoá học tập là

A. số lượng link trong số những vẹn toàn tử vô phân tử.

B. các loại link trong số những vẹn toàn tử vô phân tử.

C. thứ tự động link trong số những vẹn toàn tử vô phân tử.

D. bản hóa học link trong số những vẹn toàn tử vô phân tử.

Câu 3:

Trong những hóa học tại đây, những hóa học này là đồng phân của nhau:

A. C2H5OH, CH3OCH3.

Xem thêm: 7 ngày liên tiếp, từ 23/9 đến 30/9: 3 con giáp có lộc làm ăn, tiền của bủa vây

B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.

D. C4H10, C6H6.

Câu 4:

Chọn khái niệm không thiếu nhất về đồng phân:

A. Là hiện tượng kỳ lạ những hóa học đem kết cấu không giống nhau.

B. Là hiện tượng kỳ lạ những hóa học đem đặc điểm không giống nhau.

C. Là hiện tượng kỳ lạ những hóa học đem nằm trong công thức phân tử tuy nhiên đem kết cấu không giống nhau nên đem đặc điểm không giống nhau.

D. Là hiện tượng kỳ lạ những hóa học đem kết cấu không giống nhau nên đem đặc điểm không giống nhau.

Câu 5:

Chất này sau đó là đồng đẳng của benzen:

     

 

A. 1, 2, 3               

B. 2, 3                            

C. 2, 5                           

D. 2, 3, 4

Câu 6:

Số đồng phân của phù hợp hóa học đem công thức phân tử C5H12 là:

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 5.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK