cách vẽ biểu đồ tròn

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ tròn

1. Dấu hiệu nhận biết

- Khả năng thể hiện tại : Biểu vật dụng tròn trĩnh tế bào mô tả được tổ chức cơ cấu, tỉ lệ thành phần những bộ phận nhập một tổng thể.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện tại những cụm từ: tổ chức cơ cấu, tỉ trọng, quy tế bào, tỉ tệ, quy tế bào và tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu, chuyển dời tổ chức cơ cấu,…

+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 vị trí.

+ Chọn biểu vật dụng tròn trĩnh Lúc “ít năm, nhiều trở nên phần”.

- Một số dạng biểu vật dụng cột thông thường gặp gỡ : Biểu vật dụng tròn trĩnh đơn, tròn trĩnh đem cung cấp kín

2. Cách vẽ biểu vật dụng tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và kiến thiết hệ trục tọa độ

- Một số khí cụ thay cho dùng: compa, thước đo góc, PC, cây bút chì,…

- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài xích cho rằng số liệu thô ví như tỷ đồng, triệu con người thì tớ nên thay đổi lịch sự số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu đem đòi hỏi thể hiện tại quy tế bào thì cần được xác lập nửa đường kính của hình trụ.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ đàng tròn trĩnh.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và thứu tự vẽ theo hướng cù của kim đồng hồ đeo tay. Thứ tự động những bộ phận của những biểu vật dụng nên như thể nhau nhằm tiện mang đến việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 đàng tròn trĩnh thì nên xác lập tâm những đàng tròn trĩnh phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn trĩnh là 360o ứng tỉ lệ thành phần 100% ⇒ tỉ lệ thành phần 1% ứng với 3,6o bên trên hình trụ.

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Điền không thiếu thốn số liệu lên biểu vật dụng, tỉ lệ thành phần % này vượt lên trước nhỏ rất có thể nhằm cạnh nan quạt ngoài biểu vật dụng.

- Chọn kí hiệu thể hiện tại bên trên biểu vật dụng.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu vật dụng.

* Lưu ý :

- Bán kính của hình trụ cần thiết phù phù hợp với mẫu giấy nhằm đáp ứng tính trực quan lại và mĩ thuật mang đến phiên bản vật dụng.

- Hình tròn trĩnh (quy tế bào và tổ chức cơ cấu Xuất-Nhập khẩu) là 180o ứng tỉ lệ thành phần 100% (tỉ lệ 1% ứng với một,8o bên trên nửa hình tròn).

3. Cách phán xét biểu vật dụng tròn

* Khi có duy nhất một vòng tròn

- Nhận quyết định tổ chức cơ cấu tổng quát lác lớn số 1.

- So sánh là loại này nhất, nhì, tía,… và cho thấy đối sánh tương quan trong những nguyên tố (gấp bao nhiêu phen hoặc tầm thường nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa đi ra một trong những phân tích và lý giải.

* Khi đem kể từ nhị vòng tròn trĩnh trở lên trên (giới hạn tối nhiều là tía hình trụ cho 1 bài)

- Nhận xét loại cộng đồng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc hạn chế trước, nếu như đem tía vòng trở lên trên thì thêm thắt liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau tê liệt mới nhất phán xét về nhất, nhì, tía,… của những nguyên tố vào cụ thể từng năm, nếu như như thể nhau thì tớ gom chung quy cho những năm một phen thôi (không nói lại 2, 3 lần).

- Cuối nằm trong, mang đến Tóm lại về nguyệt lão đối sánh tương quan trong những nguyên tố.

- Giải quí về yếu tố.

Lưu ý

- Tỉ trọng rất có thể hạn chế tuy nhiên số thực là tăng, vì vậy cần thiết ghi rõ rệt (%).

- Cần phán xét bổ sung cập nhật cả số thực và sử dụng cụm kể từ “tỉ trọng” Lúc phán xét biểu vật dụng.

4. Những lỗi thông thường gặp gỡ Lúc vẽ biểu vật dụng tròn

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình trụ, và một đối tượng người sử dụng tuy nhiên đem kí hiệu không giống nhau.

+ Tâm đàng tròn trĩnh ko phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Không theo đòi quy luật (giá trị thứ nhất ở bên phải kim 12h, độ quý hiếm sau cuối phía trái kim 12h).

- Các nguyên tố nhập biểu đồ: đơn vị chức năng, số chừng, độ quý hiếm vô cùng, những đối tượng người sử dụng, thời hạn nằm trong biểu vật dụng.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu vật dụng hoặc bảng chú thích.

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài xích tập luyện minh họa về biểu vật dụng tròn

Bài tập luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện tại tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia đem sự không giống nhau trong những điểm.

- Khu vực III lúc lắc tỉ trọng lớn số 1 (42,2%), tiếp cho tới là điểm II (32,9%) và lúc lắc tỉ trọng nhỏ nhất là điểm I (24,9%).

- Qua bảng số liệu, tớ thấy điểm I hạn chế và điểm II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-chia đem sự thay cho thay đổi là vì đa số những vương quốc đang được nhập quy trình công nghiệp hóa, tân tiến hóa và hội nhập nền kinh tế tài chính quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia đem ngành cty lúc lắc tỉ trọng tối đa ⇒ Cơ cấu GDP đang được dần dần tiến thủ cho tới sự hoàn mỹ, tân tiến.

Xem thêm: Hồ Ngọc Hà thường xuyên dùng loại quả giàu omega-3 này để giữ dáng, làm đẹp da

Bài tập luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu vật dụng thể hiện tại quy tế bào và tổ chức cơ cấu làm việc đang được thao tác phân theo đòi ngành kinh tế tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác và sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu của chính nó theo đòi ngành kinh tế tài chính ở việt nam, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- sít dụng công thức bên trên, tớ tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính cung cấp kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2013 = Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác ở việt nam tăng. Tổng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - cty tăng 6229 ngàn người; cty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân theo đòi ngành kinh tế tài chính đem sự thay cho thay đổi theo phía hạn chế tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - kiến thiết và cty, nhập tê liệt tỉ trọng làm việc cty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp hạn chế 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - kiến thiết tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành cty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác tăng là vì việc làm Đổi mới nhất, nền kinh tế tài chính của việt nam cách tân và phát triển nhanh chóng nên sẽ khởi tạo đi ra được rất nhiều việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi đa phần nhờ thành quả của quy trình chuyển dời tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính theo phía công nghiệp hóa, tân tiến hóa. Riêng điểm cty cách tân và phát triển mạnh với một loạt ngành mới nhất nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu nhu yếu càng ngày càng tăng mang đến tạo ra và cuộc sống nên tiếp tục hấp dẫn thêm thắt nhiều làm việc nhất,...

Bài tập luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu vật dụng quí thống nhất thể hiện tại quy tế bào và tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp phân theo đòi ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và phân tích và lý giải tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp phân theo đòi ngành ở việt nam, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- sít dụng công thức bên trên, tớ tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính cung cấp kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2015 = Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt đem tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một kênh dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và cty hạn chế.

* Giải thích

- Trồng trọt lúc lắc tru thế bởi nhu yếu rộng lớn về hoa màu mang đến nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được giang san quan hoài, cty ko thiệt sự cách tân và phát triển mạnh nhằm đáp ứng mang đến trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương fake chăn nuôi trở nên ngành chủ yếu, tác dụng của nền kinh tế tài chính thị ngôi trường,...

Tải xuống

Xem thêm thắt những nội dung bài viết chung tập luyện kĩ năng địa lí cực kỳ hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng đàng Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu vật dụng phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí cực kỳ hay
 • Cách hiểu, cơ hội dùng Atlat Địa lí VN hiệu quả

Đã đem tiếng giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn theo đòi cấu tạo đi ra đề ganh đua Trắc nghiệm mới nhất giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì ganh đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Xem thêm: Hoa hồng rất thích được tưới bằng thứ nước này: Hoa đua nở quanh năm, thơm ngào ngạt khó cưỡng