c2h2 + agno3 + nh3

C2H2 AgNO3 NH3

Bạn đang xem: c2h2 + agno3 + nh3

C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 được VnDoc biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên viết lách và cân đối phương trình phản xạ C2H2 ứng dụng AgNO3 nhập NH3. Mời chúng ta tìm hiểu thêm nội dung cụ thể phương trình bên dưới.

1. Phương trình phản xạ Axetilen nhập AgNO3 nhập NH3

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 ↓ + 2NH4NO3

2. Điều khiếu nại phản xạ xảy ra 

Nhiệt chừng thường

3. Hiện tượng khi mang lại C2H2 ứng dụng AgNO3 nhập NH3

Sục axetilen nhập AgNO3 nhập NH3 thấy hiện nay tượng  kết tảu gold color nhạt

4. Tính Hóa chất của Axetilen

4.1. Phản ứng cộng

Phản ứng nằm trong halogen (phản ứng halogen hóa)

  • Cộng brom

CH ≡ CH + Br - Br → Br-CH = CH - Br

Sản phẩm sinh rời khỏi đem links song nhập phân tử nên rất có thể nằm trong tiếp với môt phân tử brom nữa:

Br-CH = CH - Br + Br - Br → Br2CH-CH-Br2

  • Cộng clo

C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2

  • Phản ứng nằm trong hiđro (phản ứng hiđro hóa)

C2H2 + H2 → C2H6

Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra C2H2 và H2: Nhiệt chừng, xúc tác Niken

Lưu ý: Dường như khi mang lại C2H2 ứng dụng với H2 ở ĐK sức nóng chừng hóa học xúc tác không giống nhau mang lại thành phầm không giống nhau

C2H2 + H2 → C2H4

  • Phản ứng nằm trong axit

C2H2 + HCl → C2H3Cl (Nhiệt chừng và xúc tác HgCl2)

  • Phản ứng nằm trong nước (phản ứng hiđrat hóa

C2H2 + H2O → CH3CHO (Nhiệt độ: 80 chừng C Xúc tác: Hg2+ Dung môi: H2SO4)

4.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa

Hai phân tử axetilen rất có thể nằm trong phù hợp với nhau tạo nên trở thành vinylaxetilen

Đime hóa:

2CH≡CH → CH2=CH−C≡CH  (Nhiệt chừng xúc tác)

(Vinyl axetilen)

Trime hóa:

3CH≡CH  →  C6H6

4.3. Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa

Axetilen là hiđrocacbon, bởi vậy khi nhen nhóm, axetilen tiếp tục cháy tạo nên cacbon Đioxit và nước, tương tự động metan và etilen.

Axetilen cháy nhập bầu không khí với ngọn lửa sáng sủa, lan nhiều sức nóng.

C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O

5. Bài tập luyện áp dụng liên quan 

Câu 1. Sục khí axetilen nhập hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 thấy xuất hiện

A. kết tủa vàng nhạt nhẽo.

B. kết tủa white color xanh

C. kết tủa đỏ chót nâu

D. hỗn hợp màu sắc lam.

Câu 2. Cho 1,12 lít axetilen (đktc) ứng dụng với AgNO3 dư nhập hỗn hợp NH3, sau phản xạ trọn vẹn, chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 13,3.

B. 12.

C. 24,0.

D. 21,6.

Câu 3. Để nhận ra 2 khí thất lạc nhãn C2H2 và C2H4 đựng nhập lọ riêng không liên quan gì đến nhau tớ dùng hóa hóa học này tại đây.

Xem thêm: Tại sao đàn ông ngoại tình lại ''nhắm'' đến vợ của bạn thân? Lý do vừa bất lực vừa thực tế

A. hỗn hợp AgNO3/NH3

B. hỗn hợp Brom

C. Cu(OH)2

D. Khí H2

Câu 4. Tính hóa học vật lý cơ của axetilen là

A. hóa học khí ko màu sắc, ko mùi hương, không nhiều tan nội địa, nặng trĩu rộng lớn bầu không khí.

B. hóa học khí ko màu sắc, ko mùi hương, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhàng rộng lớn bầu không khí.

C. hóa học khí ko màu sắc, ko mùi hương, tan chất lượng tốt nội địa, nhẹ nhàng rộng lớn bầu không khí .

D. hóa học khí ko màu sắc, mùi hương hắc, không nhiều tan nội địa, nặng trĩu rộng lớn bầu không khí.

Xem đáp án

Đáp án B

Tính hóa học vật lý cơ của axetilen là hóa học khí ko màu sắc, ko mùi hương, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhàng rộng lớn bầu không khí.

Câu 5. Khí axetilen không tồn tại đặc điểm chất hóa học này sau đây?

A. Phản ứng cùng theo với hỗn hợp brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cùng theo với hiđro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài độ sáng.

Câu 6. Dãy những hóa học này tại đây đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom?

A. CH4; C6H6.

B. C2H4; C2H6.

C. CH4; C2H4

D. C2H4; C2H2.

Câu 7. Phương pháp văn minh nhằm pha trộn axetilen lúc này là

A. sức nóng phân etilen ở sức nóng chừng cao.

B. sức nóng phân benzen ở sức nóng chừng cao.

C. sức nóng phân can xi cacbua ở sức nóng chừng cao.

D. sức nóng phân metan ở sức nóng chừng cao.

Câu 8. Khi nhen nhóm khí axetilen số mol CO2 và H2O được tạo nên trở thành theo dõi tỉ lệ thành phần là

A. 1 : 1.

B. 1 : 2

C. 1 : 3.

D. 2 : 1.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình nhen nhóm cháy axetilen:

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

=> CO2 và H2O tạo nên trở thành theo dõi tỉ lệ thành phần 4 : 2 = 2 : 1

.................................

VnDoc tiếp tục gửi cho tới các bạn phương trình C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 là phản xạ  Sục axetilen nhập AgNO3 nhập NH3 được VnDoc biên soạn, khi mang lại C2H2 ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ thấy kết tủa vàng nhạt nhẽo, đó cũng đó là phương trình dùng làm nhận ra axetilen với những khi metan, etieln. Hy vọng tư liệu gom những viết lách và cân đối trúng phương trình phản xạ.

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com tiếp tục xây dựng group share tư liệu học hành trung học phổ thông không tính tiền bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 11 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể cảm nhận được những tư liệu tiên tiến nhất.

Xem thêm: Tiết kiệm đến đâu cũng phair vứt bỏ 5 thứ cũ này, đừng tiếc nuối