bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

Câu hỏi:

24/09/2019 50,735

Bạn đang xem: bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

A. bên trên nằm trong phương truyền sóng tuy nhiên giao động bên trên nhì điểm cơ ngược trộn nhau

B. ngay gần nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng tuy nhiên giao động bên trên nhì điểm cơ nằm trong pha

Đáp án chủ yếu xác

C. ngay gần nhau nhất tuy nhiên giao động bên trên nhì điểm cơ vuông pha

D. bên trên nằm trong phương truyền sóng tuy nhiên giao động bên trên nhì điểm cơ nằm trong pha

Đáp án B

HD: Bước sóng là khoảng cách thân thiết nhì điểm ngay gần nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng tuy nhiên giao động bên trên nhì điểm cơ nằm trong pha

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tương tác vận tốc truyền sóng v, bước sóng λ, chu kỳ luân hồi T và tần số f là

A. λ=vf=vf

B. v=Tλ=λf

C. λ=vT=vf

D. λT=vf

Câu 2:

Điều khiếu nại để sở hữu hiện tượng lạ uỷ thác sứt mẻ sóng là

A. nhì sóng gặp gỡ nhau với nằm trong biên chừng, nằm trong vận tốc uỷ thác nhau

B. nhì sóng gặp gỡ nhau với nằm trong phương, nằm trong tần số và có tính lệch sóng ko thay đổi theo đòi thời gian

C. nhì sóng gặp gỡ nhau với nằm trong phương, nằm trong bước sóng uỷ thác sứt mẻ nhau

D. nhì sóng gặp gỡ nhau vận động ngược hướng nhau

Câu 3:

Trong hiện tượng lạ uỷ thác sứt mẻ sóng, những điểm nhập một môi trường thiên nhiên sóng là cực to uỷ thác sứt mẻ khi hiệu lối đi của sóng kể từ nhì mối cung cấp phối kết hợp, nằm trong trộn cho tới là

A. d2 – d1 = kλ

Xem thêm: Có 1 nghề càng ngày càng cần nhiều nhân sự: Công việc nhẹ nhàng, ít rủi ro, lương 8-9 số

B. d2 – d1 = (2k + 1)0,5λ

C. d2 – d1 = (2k + 1)λ

D. d2 – d1 = 0,5kλ

Câu 4:

Điều khiếu nại với sóng ngừng bên trên chạc khi một đầu chạc thắt chặt và cố định và đầu sót lại tự tại là

A. l=kλ

B. l=kλ2

C. l=(2k+1)λ2

D. l=(2k+1)λ4

Câu 5:

Hai âm với âm sắc không giống nhau là do

A. bọn chúng có tính cao và chừng vĩ đại không giống nhau

B. bọn chúng không giống nhau về tần số

C. những hoạ âm của bọn chúng với tần số, biên chừng không giống nhau

D. bọn chúng với độ mạnh khác

Câu 6:

Một sóng ngang truyền bên trên mặt mũi nước với tần số f = 10 Hz. Tại 1 thời điểm này cơ 1 phần mặt mũi nước với hình dạng như hình vẽ. Trong số đó khoảng cách từ vựng trí cân đối của cho tới địa điểm cân đối của D là 60 centimet và điểm đang được tăng trưởng qua chuyện địa điểm cân đối. Chiều truyền sóng và véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng là

A. Từ E cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 8 m/s

B. Từ A cho tới E với véc tơ vận tốc tức thời 6 m/s

C. Từ E cho tới A với véc tơ vận tốc tức thời 8 m/s

D. Từ A cho tới E với véc tơ vận tốc tức thời 8 m/s