biến thái là sự thay đổi

Câu hỏi:

03/08/2019 41,676

Bạn đang xem: biến thái là sự thay đổi

A. Sự thay cho thay đổi đột ngột về hình hài,  cấu tạo ra và kể từ từ về tâm sinh lý của động vật hoang dã sau thời điểm sinh đi ra hoặc nở đi ra kể từ trứng

B. Sự thay cho đổi từ kể từ về hình hài,  cấu tạo ra và đột ngột về tâm sinh lý của động vật hoang dã sau thời điểm sinh đi ra hoặc nở đi ra kể từ trứng

C. Sự thay cho đổi đột ngột về hình hài,  cấu tạo ra và tâm sinh lý của động vật hoang dã sau thời điểm sinh đi ra hoặc nở đi ra kể từ trứng

Đáp án chủ yếu xác

D. Sự thay cho đổi từ kể từ về hình hài,  cấu tạo ra và về tâm sinh lý của động vật hoang dã sau thời điểm sinh đi ra hoặc nở đi ra kể từ trứng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những loại sau:

⦁ Cá chép

⦁ Gà

⦁ Thỏ

⦁ Khỉ

⦁ Bọ ngựa

⦁ Cào Cào

⦁ Bọ rùa

⦁ Ruồi

⦁ Muỗi

Có từng nào loại phát triển và trở nên tân tiến qua quýt biến hóa thái trả toàn?

A. 3        

B. 5        

C. 6         

D. 7

Câu 2:

Kiểu trở nên tân tiến của động vật hoang dã qua quýt biến hóa thái trọn vẹn là loại trở nên tân tiến mà còn phải non có?

A. Đặc điểm hình hài sinh lý vô cùng không giống với con cái trưởng thành

B. Đặc điểm hình hài cấu tạo ra tương tự động với con cái cứng cáp,  nhưng không giống về sinh lý

C. Đặc điểm hình hài cấu tạo ra và tâm sinh lý tương tự động với con cái trưởng thành

D. Đặc điểm hình hài cấu tạo ra và tâm sinh lý tương tự với con cái trưởng thành

Câu 3:

Cho những loại sau:

(1) Cá chép

Xem thêm: Khí chất của phụ nữ không toát ra từ ngoại hình, mà là 1 thứ cần phải tu dưỡng từng ngày

(2) Gà

(3) Ruồi

(4) Tôm

(5) Khi

(6) Bọ ngựa

(7) Cào Cào

(8) Ếch

(9) Cua

(10) Muỗi

Những loại phát triển và trở nên tân tiến qua quýt biến hóa thái ko trọn vẹn là

A. (1), (4), (6), (9) và (10)

B. (1), (4), (7), (9) và (10)

C. (1), (3), (6), (9) và (10)

D. (4), (6), (7), (9) và (10)

Câu 4:

Sinh trưởng của khung người động vật hoang dã là quy trình tăng độ cao thấp của?

A. Các hệ cơ sở nhập cơ thể

B. Cơ thể vì thế tăng độ cao thấp và con số tế bào

C. Các tế bào nhập cơ thể

D. Các cơ sở nhập cơ thể

Câu 5:

Sinh trưởng và trở nên tân tiến của động vật hoang dã qua quýt biến hóa thái ko trọn vẹn là ngôi trường hợp?

A. Ấu trùng trở nên tân tiến hoàn thiện,  qua rất nhiều lần đổi khác con nhộng trở thành con cái trưởng thành

B. u trùng trở nên tân tiến chưa đầy đủ,  qua rất nhiều lần đổi khác con nhộng trở thành con cái trưởng thành

C. u trùng trở nên tân tiến chưa đầy đủ,  qua một chuyến lột xác con nhộng trở thành con cái trưởng thành

D. u trùng trở nên tân tiến chưa đầy đủ,  qua rất nhiều lần lột xác con nhộng trở thành con cái trưởng thành