biên độ dao động tổng hợpBài ghi chép Công thức, cơ hội giải bài xích tập luyện Tổng thích hợp xê dịch điều tiết với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Công thức, cơ hội giải bài xích tập luyện Tổng thích hợp xê dịch điều tiết.

Bạn đang xem: biên độ dao động tổng hợp

Công thức, cơ hội giải bài xích tập luyện Tổng thích hợp xê dịch điều tiết (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

1. Biểu diễn dao động điều hòa bằng véc-tơ quay

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Xét một véc tơ tảo ngược chiều kim đồng hồ xung quanh gốc O, có đặc điểm:

• Độ dài vec tơ bằng A.

• Tốc độ tảo ω.

• Ban đầu hợp với trục Ox góc φ.

Khi đó, hình chiếu P.. của ngọn véc tơ xuống trục Ox biểu diễn một dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ).

2. Tổng thích hợp 2 xê dịch điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số

Khi vật nhập cuộc mặt khác nhiều xê dịch nằm trong tần số thì xê dịch của vật là xê dịch tổng thích hợp. Giả sử một vật nhập cuộc đồng thời nhị dao động :

x1 = A1cos(ωt + φ1)

x2 = A2cos(ωt + φ2)

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Khi đó dao động tổng hợp có dạng x = Acos(ωt + φ). Hai cách tính :

• Nếu nằm trong biên phỏng thì nằm trong lượng giác x = x1 + x2 (ít gặp).

• Nếu biên phỏng không giống nhau thì nên dùng màn trình diễn véc tơ tảo nhằm tổ hợp những dao động điều hòa nằm trong phương nằm trong tần số:

Phương pháp véc tơ quay:

A2 = A12 + A22 + 2A1A2cos(φ2 – φ1)

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Nếu véc tơ :

• Cùng trộn ⇒Amax = A1 + A2, φ = φ1 = φ2.

• Ngược trộn ⇒Amin = |A1 – A2|. Nếu A1 > A2 ⇒φ = φ1; nếu như A1 < A2 ⇒ φ = φ2.

• Vuông trộn ⇒ A2 = A12 + A22.

• Khi A1 và A2 xác định, φ1 và φ2 ko biết, tớ luôn luôn có |A1 – A2| ≤ A ≤ |A1 + A2|

3. Sử dụng PC giải vấn đề tổ hợp phương trình dao động

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Quảng cáo

4. Ví dụ

Ví dụ 1: Một vật tiến hành mặt khác 2 xê dịch điều tiết x1 = 3cos(4πt + π/6) centimet và x2 = 3cos(4πt + π/2) centimet. Hãy xác lập xê dịch tổ hợp của nhị xê dịch trên?

A. x = 3√3cos(4πt + π/6) centimet          B. x = 3√3cos(4πt + π/3) cm

C. x = 3√3cos(4πt + π/3) centimet          D. x = 3cos(4πt + π/3) cm

Lời giải:

Ta có: xê dịch tổ hợp với dạng: x = Acos(ωt + φ) cm

Trong đó:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Phương trình xê dịch cần thiết lần là x = 3√3cos(4πt + π/3) cm

Ví dụ 2: Một vật tiến hành mặt khác 2 xê dịch điều tiết với biên phỏng theo lần lượt là 3 centimet và 5 centimet. Trong những độ quý hiếm sau độ quý hiếm nào là ko thể là biên phỏng của xê dịch tổ hợp.

A. 4 centimet          B. 5 centimet         C. 3cm          D. 10 cm

Lời giải:

Ta có: |A1 - A2 | ≤ A ≤ A1 + A2

⇒ 2 centimet ≤ A ≤ 8 cm

Ví dụ 3: Một vật tiến hành nhị xê dịch điều tiết với phương trình theo lần lượt là x1 = 4cos(6πt + π/3); x2 = cos(6πt + π) centimet. Hãy xác lập véc tơ vận tốc tức thời cực to tuy nhiên xê dịch rất có thể đạt được.

A. 54π cm/s          B. 6π cm/s          C. 45cm/s          D. 9π cm/s

Lời giải:

Ta có: Vmax = A.ω ⇒ Vmax Khi Amax Với Amax = 9 centimet Khi nhị xê dịch nằm trong pha

⇒ Vmax = 9.6π = 54π cm/s.

Ví dụ 4: Một hóa học điểm xê dịch điều hoà với phương trình xê dịch tổ hợp x = 5√2 cos(πt + 5π/12) với những xê dịch bộ phận nằm trong phương, nằm trong tần số là x1 = A1 cos(πt + π1) và x2 = 5cos(πt + π/6 ), trộn ban sơ của xê dịch 1 là:

A. φ1 = 2π/3          B. φ1= π/2          C.φ1 = π/4          D. φ1= π/3

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Quảng cáo

B. Bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1. Cho nhị xê dịch điều hoà nằm trong phương với phương trình xê dịch theo lần lượt là x1 = 3√3sin(5πt + π/2)(cm) và x2 = 3√3sin(5πt - π/2)(cm). Biên phỏng xê dịch tổ hợp của nhị xê dịch bên trên vì như thế

A. 0 cm     B. 3 cm     C. 63 cm     D. 33 cm

Lời giải:

Hai xê dịch bên trên ngược trộn nhau vì như thế Δφ = φ21 = -π nên biên độ dao động tổng hợp tiếp tục là: A = |A2 - A1| = 0.

Câu 2. Chuyển động của một vật là tổ hợp của nhị xê dịch điều tiết nằm trong phương. Hai xê dịch này còn có phương trình theo lần lượt là x1 = 3cos10t (cm) và x2 = 4sin(10t + π/2)(cm). Gia tốc của vật có tính rộng lớn cực to bằng

A. 7 m/s2     B. 3 m/s2     C. 6 m/s2     D. 13 m/s2

Lời giải:

Đưa phương trình li phỏng của xê dịch thứ hai về dạng chuẩn chỉnh bám theo cos: x2 = 4sin(10t + π/2) = 4cos(10t)

Từ phía trên tớ thấy rằng: nhị xê dịch bên trên nằm trong trộn vì vậy biên độ dao động tổng hợp: A = A1 + A2 = 3 + 4 = 7 (cm)

Gia tốc có tính rộng lớn đặc biệt đại: amax = ω2A = 100.7 = 700 cm/s2 = 7 m/s2

Câu 3. Dao động của một hóa học điểm với lượng 100 g là tổ hợp của nhị xê dịch điều tiết nằm trong phương, với phương trình li phỏng theo lần lượt là x1 = 5cos(10t) và x2 = 10cos(10t) (x1 và x2 tính vì như thế centimet, t tính vì như thế s). Mốc thế năng ở địa điểm cân đối. Cơ năng của hóa học điểm bằng

A. 0,1125 J     B. 225 J     C. 112,5 J     D. 0,225 J

Lời giải:

Hai xê dịch bên trên nằm trong trộn vì vậy biên độ dao động tổng hợp: A = A1 + A2 = 5 + 10 = 15 centimet

Cơ năng của hóa học điểm: E = (1/2).m.ω2A2 = (1/2). 0,1. 102.0,152 = 0,1125 J

Câu 4. Chuyển động của một vật là tổ hợp của nhị xê dịch điều tiết nằm trong phương. Hai xê dịch này còn có phương trình theo lần lượt là x1 = 4cos(10t + π/4)(cm) và x2 = 3cos(10t - 3π/4)(cm). Độ rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời của vật ở địa điểm cân đối là

A. 100 cm/s     B. 50 cm/s

C. 80 cm/s     D. 10 cm/s

Lời giải:

Ta có: Δφ = φ21 = (-3π/4)-π/4 = -π ⇒ nhị xê dịch bên trên ngược pha

Biên phỏng xê dịch tổng hợp: A = |A1 - A2| = 1 cm

Vận tốc của ở VTCB là: vVTCB = vmax = ωA = 10.1 = 10 cm/s . Chọn D

Quảng cáo

Câu 5. Dao động của một vật là tổ hợp của nhị xê dịch nằm trong phương với phương trình theo lần lượt là x1 = Acosωt và x2 = Asinωt. Biên phỏng xê dịch của vật là

A. √3A     B. A     C. √2A     D. 2A

Lời giải:

Chuyển phương trình của bộ phận thứ hai về dạng chuẩn chỉnh bám theo cos: x2 = Asinωt = Acos(ωt - π/2)

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Câu 6. Một vật nhập cuộc mặt khác nhị xê dịch điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số với biên phỏng đều nhau và vì như thế A tuy nhiên trộn ban sơ chéo nhau π/3 rad. Dao động tổ hợp với biên phỏng là

A. 1 A     B. √2A     C. 2A     D. √3A

Xem thêm: Sáng dậy đừng ăn cơm nguội hay mì tôm: Nên ăn 6 món này ngon, bổ rẻ mà toàn bị quên

Lời giải:

Biên phỏng xê dịch tổng hợp:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Theo bài xích rời khỏi thì nhị xê dịch lệch sóng nhau π/3 nên cos(φ1 - φ2) = cos(π/3) = 1/2

Vì thế biên phỏng xê dịch tiếp tục là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Câu 7. Một vật tiến hành mặt khác 2 xê dịch điều hoà nằm trong phương, nằm trong tần số với phương trình: x1 = √3cos(ωt - π/2) centimet, x2 = cos(ωt) centimet. Phương trình xê dịch tổng hợp:

A. x = 2√2cos(4πt - π/4) cm

B. x = 2√2cos(4πt + 3π/4) centimet

C. x = 2cos(4πt - π/3) centimet

D. x = 2cos(4πt + π/3) cm

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Câu 8. Một vật nhập cuộc mặt khác tía xê dịch điều tiết nằm trong phương với những phương trình: x1 = 5cos5πt (cm); x2 = 3cos(5πt + π/2) (cm) và x3 = 8cos(5πt - π/2) (cm). Xác lăm le phương trình xê dịch tổ hợp của vật.

A. x = 5√2cos(5πt - π/4) centimet

B. x = 5√2cos(5πt + 3π/4) centimet

C. x = 5cos(5πt - π/3) centimet

D. x = 5cos(5πt + 2π/3) cm

Lời giải:

Cách 1: Ta có: x1 = 3sin(5πt + π/2) (cm) = 3cos5πt (cm)

x2 và x3 ngược trộn nên: A23 = 8 - 3 = 5 ⇒ x23 = 5cos(5πt - π/2) (cm)

x1 và x23 vuông trộn. Vậy: x = x1 + x2 + x3 = 5√2cos(5πt - π/4) (cm)

Cách 2: Với máy FX570ES:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Câu 9. Dao động tổ hợp của nhị xê dịch điều tiết nằm trong phương với biểu thức x = 5√3cos(6πt + π/2) (cm). Dao động loại nhất với biểu thức là x1 = 5cos(6πt + π/3)(cm). Tìm biểu thức của xê dịch loại nhị.

A. x2 = 5√2cos(6πt - π/4) centimet

B. x2 = 5√2cos(6πt + 3π/4) centimet

C. x2 = 5cos(6πt - π/3) centimet

D. x2 = 5cos(6πt + 2π/3) cm

Lời giải:

Cách 1:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Cách 2: Với máy FX570ES :

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Câu 10. Một hóa học điểm nhập cuộc mặt khác 2 xê dịch điều tiết nằm trong phương bên trên trục Ox với phương trình x1 = 2√3sinωt (cm) và x2 = A2cos(ωt + φ2) (cm). Phương trình xê dịch tổ hợp x = 2cos(ωt + φ)(cm), với φ2 - φ = π/3. Biên phỏng và trộn ban sơ của xê dịch bộ phận 2 là:

A. A2 = 4 cm; φ2 = π/6

B. A2 = 4 cm; φ2 = π/3

C. A2 = 2√3 cm; φ2 = π/4

D. A2 = 4√3 cm; φ2 = π/3

Lời giải:

Viết lại phương trình xê dịch của bộ phận 1:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Câu 11. Cho nhị xê dịch điều hoà nằm trong phương: x1 = 2cos(4t + φ1)cm và x2 = 2cos(4t + φ2)cm. Với 0 ≤ φ2 - φ1 ≤ π. lõi phương trình xê dịch tổ hợp x = 2 cos (4t + π/6) centimet. Pha ban sơ φ1 là:

A. π/2      B. -π/3     C. π/6       D. -π/6

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Câu 12. Dao động tổ hợp của nhị xê dịch điều tiết nằm trong phương, nằm trong tần số với phương trình li phỏng x = 3cos(πt – 5π/6) (cm). lõi xê dịch loại nhất với phương trình li phỏng x1 = 5cos(πt + π/6) (cm). Dao động loại nhị với phương trình li phỏng là

A. x2 = 8cos(πt + π/6) cm

B. x2 = 2cos(πt + π/6) cm

C. x2 = 2cos(πt – 5π/6) cm

D. x2 = 8cos(πt – 5π/6) cm

Lời giải:

Nhận xét: tớ thấy biên phỏng và trộn lẫn cho đều mang đến rõ rệt nên cơ hội giải nhanh nhất có thể là sử dụng PC.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Câu 13. Một hóa học điểm nhập cuộc mặt khác nhị xê dịch với những phương trình: x1 = A1cos(ωt + π/2) (cm); x2 = 5 cos(ωt + φ)(cm). Phương trình xê dịch tổ hợp là x = 5√3cos(ωt + π/3). Giá trị của A1 bằng

A. 5,0 centimet hoặc 2,5 centimet.

B. 2,5√3 centimet hoặc 2,5 cm

C. 5,0 centimet hoặc 10 cm

D. 2,5√3 centimet hoặc 10 cm

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Áp dụng lăm le lý hàm số cosin mang đến tam giác OA1A

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Câu 14. Một hóa học điểm nhập cuộc mặt khác nhị xê dịch với những phương trình: x1 = A1cos(ωt + π/2) (cm); x2 = 5 cos(ωt + φ)(cm). Phương trình xê dịch tổ hợp là x = 5√3cos(ωt + π/3). Giá trị của A1 bằng

A. 5,0 centimet hoặc 2,5 centimet.

B. 2,5√3 centimet hoặc 2,5 cm

C. 5,0 centimet hoặc 10 cm

D. 2,5√3 centimet hoặc 10 cm

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Câu 15. Cho nhị xê dịch điều hoà nằm trong phương: x1 = 2cos(4t + φ1)cm và x2 = 2cos(4t + φ2)cm. Với 0 ≤ φ2 - φ1 ≤ π. lõi phương trình xê dịch tổ hợp x = 2cos(4t + π/6) centimet. Pha ban sơ φ1 là:

A. π/2     B. -π/3     C. π/6     D. -π/6

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 với đáp án

Chọn D

Xem tăng những dạng bài xích tập luyện Vật Lí lớp 12 với vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Dạng 1: Tổng thích hợp xê dịch điều hòa

  • Dạng 2: Tìm ĐK nhằm biên phỏng A, A1, A2 đạt cực to, đặc biệt tiểu

  • Bài tập luyện tổ hợp xê dịch điều tiết (có đáp án)

  • Bài tập luyện tổ hợp xê dịch điều tiết (phần 2 - với đáp án)

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng thích hợp những video clip dạy dỗ học tập kể từ những nghề giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.duhocducchd.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


chuyen-de-tong-hop-dao-dong-dieu-hoa.jsp

Xem thêm: Có đức mặc sức hưởng: 4 tuổi ăn ở hiền lành, chăm làm việc thiện, tài lộc đầy tay