bài tập toán lớp 6

Các dạng Toán lớp 6 Chương 1

Bạn đang xem: bài tập toán lớp 6

70 bài bác tập dượt Toán lớp 6 – Ôn tập dượt phần Số học tập là tư liệu tổ hợp những bài bác tập dượt Toán Số học tập Chương 1 nổi bật vô công tác Toán học tập lớp 6. Tài liệu nhằm học tập chất lượng môn Toán lớp 6 này được VnDoc gửi cho tới chúng ta học viên, thầy cô và bố mẹ tìm hiểu thêm, gom những em nâng lên khả năng môn Toán hiệu suất cao.

1. Toán lớp 6 Sách mới

Nội giải quyết bài bác tập dượt SGK, SBT 3 cuốn sách mới mẻ môn Toán lớp 6 được VnDoc biên soạn và đăng lên qua chuyện những thể loại bên dưới đây:

Nội dung tư liệu SGK 

  • Toán lớp 6 Kết nối tri thức
  • Toán lớp 6 Chân Trời Sáng Tạo
  • Toán lớp 6 sách Cánh Diều
  • Giải Toán 6
  • Giải SBT Toán 6

Tài liệu ôn thi đua Học kì 1 Toán 6

  • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Toán lớp 6 Sách mới mẻ năm 2022 - 2023
  • Đề cương ôn tập dượt Toán 6 học tập kì 1 sách Chân trời sáng sủa tạo
  • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức
  • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 Toán 6 Cánh Diều
  • Đề thi đua học tập kì 1 Toán 6 Chân trời tạo ra năm 2022

2. Bài tập dượt Toán lớp 6 phần Số học

2.1. Đề bài bác phiếu bài bác tập dượt Toán lớp 6 phần số học

Bài 1. Hãy đã cho thấy đặc thù đặc thù cho những thành phần của những tụ họp sau đây:

a) A = {0; 5; 10; 15;....; 100}

b) B = {111; 222; 333;...; 999}

c) C = {1; 4; 7; 10;13;...; 49}

Bài 2. Viết tụ họp A những số đương nhiên sở hữu nhị chữ số nhưng mà tổng những chữ số vì chưng 5.

Bài 3. Viết tụ họp A những số đương nhiên sở hữu một chữ số vì chưng nhị cơ hội.

Bài 4. Cho A là tụ họp những số đương nhiên chẵn rất lớn rộng lớn đôi mươi và ko to hơn 30; B là tụ họp những số đương nhiên to hơn 26 và nhỏ rộng lớn 33.

a. Viết những tụ họp A; B và cho biết thêm từng tụ họp sở hữu từng nào thành phần.

b. Viết tụ họp C những thành phần nằm trong A nhưng mà ko nằm trong B.

c. Viết tụ họp D những thành phần nằm trong B nhưng mà ko nằm trong A.

Bài 5. Tích của 4 số đương nhiên tiếp tục là 93 024. Tìm 4 số bại.

Bài 6. Cần người sử dụng từng nào chữ số nhằm viết số trang của cuốn sách Toán 6 tập dượt I dày 130 trang?

Bài 7. Tính tổng của mặt hàng số sau: 1; 4; 7; 10; ...; 1000

Bài 8. Tính nhanh:

a) 2.125.2002.8.5 b) 36.42 + 2.17.18 + 9.41.6

c) 28.47 + 28.43 + 72.29 + 72.61 d) 26.54 + 52.73

Bài 9. Kết trái khoáy mặt hàng tính sau tận nằm trong bằng văn bản số nào?

2001.2002.2003.2004 + 2005.2006.2007.2008.2009

Bài 10. Tìm số đương nhiên x biết:

a) 720 : (x - 17) = 12 b) (x - 28) : 12 = 8

c) 26 + 8x = 6x + 46 d) 3600 : [(5x + 335) : x] = 50

Bài 11. Tính nhanh: (139139 . 133 - 133133 . 139) : (2 + 4 + 6 + ... + 2002)

Bài 12. Ngày 22-12-2002 (kỷ niệm ngày xây dựng Quân team dân chúng Việt Nam), rớt vào mái ấm nhật. Hỏi ngày 22-12-2012 rớt vào loại mấy?

Bài 13. Tìm n ∈ N, biết:

a) 3n = 243 b) 2n = 256

Bài 14. So sánh:

a) 31234 và 21851 b) 630 và 1215

Bài 15. Dùng sáu chữ số 5, hãy người sử dụng quy tắc tính và vết ngoặc (nếu cần) viết lách mặt hàng tính sở hữu sản phẩm là 100.

Bài 16.

a) Tổng của phụ vương số đương nhiên tiếp tục sở hữu phân chia không còn mang đến 3 không?

b) Tổng của tư số đương nhiên tiếp tục sở hữu phân chia không còn mang đến 4 không?

Bài 17. Tìm toàn bộ những số đương nhiên n để:

a) (15 + 7n) phân chia không còn mang đến n

b) (n + 28) phân chia không còn mang đến (n + 4)

Bài 18. cũng có thể tìm kiếm ra nhị số đương nhiên a và b để: 66a + 55b = 111 011?

Bài 19. Có số đương nhiên này nhưng mà phân chia mang đến 18 dư 12, còn phân chia mang đến 6 thì dư 2 không?

Bài đôi mươi. Cho số xyz phân chia không còn mang đến 37. Chứng minh rằng số yzx phân chia không còn mang đến 37.

Bài 21. Có hay là không nhị số đương nhiên x và y chang cho: 2002x + 5648y = 203 253?

Bài 22. Từ 1 cho tới 1000 sở hữu từng nào số phân chia không còn mang đến 2, sở hữu từng nào số phân chia không còn mang đến 5?

Bài 23. Tích (n + 2002)(n + 2003) sở hữu phân chia không còn mang đến 2 không? Giải thích?

Bài 24. Tìm x, nó nhằm số 30xy phân chia không còn cho tất cả 2 và 3, và phân chia mang đến 5 dư 2.

Bài 25. Viết số đương nhiên nhỏ nhất sở hữu năm chữ số, tận nằm trong vì chưng 6 và phân chia không còn mang đến 9.

Bài 26. a) Có từng nào số sở hữu nhị chữ số phân chia không còn mang đến 9?

b) Tìm tổng những số sở hữu nhị chữ số phân chia không còn mang đến 9.

Bài 27. Chứng minh rằng:

a) 10^{2002} + 8 phân chia không còn cho tất cả 9 và 2.

b) 102004 + 14 phân chia không còn cho tất cả 3 và 2.

Bài 28. Tìm tụ họp A những số đương nhiên x là ước của 75 và là bội của 3.

Bài 29. Tìm những số đương nhiên x, y chang cho: (2x + 1)(y - 5) = 12.

Bài 30. Số ababab là số nhân tố hoặc thích hợp số?

Bài 31. Chứng minh rằng số abcabc phân chia không còn tối thiểu mang đến 3 số nhân tố.

Bài 32. Chứng minh rằng: 2001. 2002. 2003. 2004 + một là thích hợp số.

Bài 33. Tướng Trần Hưng Đạo làm tan 50 vạn quân Nguyên năm abcd , biết: a là số đương nhiên nhỏ nhất không giống 0, b là số nhân tố nhỏ nhất, c là thích hợp số chẵn lớn số 1 sở hữu một chữ số, d là số đương nhiên ngay tắp lự sau số nhân tố lẻ nhỏ nhất. Vậy abcd là năm nào?

Bài 34. Cho p là một trong những nhân tố to hơn 3 và 2p + 1 cũng chính là một trong những nhân tố, thì 4p + một là số nhân tố hoặc thích hợp số? Vì sao?

Bài 35. Tìm phụ vương số đương nhiên tiếp tục sở hữu tích vì chưng 19 656.

Bài 36. Tìm số đương nhiên n biết rằng: 1 + 2 + 3 + ... + n = 1275.

Bài 37.

a) Chứng minh công thức con số những ước của một số: Nếu m = ax.by.cz...thì con số những ước của m là: (x + 1)(y + 1)(z + 1)...

b) sít dụng: Tìm con số những ước của 312; 16 920.

Bài 38. Tìm số phân chia và thương của một quy tắc phân chia, biết số bị phân chia là 150 và số dư là 7.

Bài 39. Tìm gửi gắm của nhị tụ họp A và B:

a) A là tụ họp những số đương nhiên phân chia không còn mang đến 3; B là tụ họp những số đương nhiên phân chia không còn mang đến 9.

b) A là tụ họp những số nhân tố.; B là tụ họp những thích hợp số.

c) A là tụ họp những số nhân tố nhỏ nhiều hơn 10.; B là tụ họp những chữ số lẻ 2

Bài 40. Số học viên khối 6 của một ngôi trường trong tầm kể từ 120 cho tới 200 học viên. Khi xếp mặt hàng 12, mặt hàng 18 đều thiếu thốn 1 học viên. Tính số học viên bại.

Bài 41. Có 126 trái khoáy bóng đỏ hỏn, 198 trái khoáy bóng xanh rì và 144 trái khoáy bóng vàng. Hỏi số bóng bên trên phân chia mang đến tối đa là từng nào các bạn nhằm số trái khoáy bóng đỏ hỏn, bóng xanh rì, bóng vàng của từng các bạn đều như nhau?

Bài 42. Chứng minh rằng nhị số đương nhiên tiếp tục nhân tố bên cạnh nhau.

Bài 43. Tìm nhị số đương nhiên hiểu được tổng của bọn chúng là 168, ƯCLN của bọn chúng vì chưng 12.

Bài 44. Tìm nhị số đương nhiên biết hiệu của bọn chúng là 168, ƯCLN của bọn chúng vì chưng 56, những số bại trong tầm kể từ 600 cho tới 800.

Bài 45. Chứng minh rằng: 3n + 1 và 4n + 1 (n nằm trong N) là 2 nhân tố bên cạnh nhau.

Bài 46. hiểu rằng 4n + 3 và 5n + 2 là nhị số ko nhân tố bên cạnh nhau. Tìm ƯCLN (4n + 3, 5n + 2).

Bài 47. Một ngôi trường có tầm khoảng 1200 cho tới 1400 học viên. Lúc xếp mặt hàng 12, 16, mặt hàng 18 đều quá 2 học viên. Tính số học viên ngôi trường bại.

Bài 48. Tìm số cam vô một sọt biết số cam bại phân chia mang đến 8 dư 7, phân chia mang đến 9 dư 8, phân chia mang đến 12 dư 11 và trong tầm kể từ 200 cho tới 250 trái khoáy.

Bài 49. Vào thế kỷ X, Ngô Quyền làm tan quân Nam Hán bên trên sông Bạch Đằng. Đó là năm nào? hiểu rằng năm ấy phân chia không còn mang đến 2, phân chia mang đến 5 dư 3, phân chia mang đến 47 dư 45.

Bài 50. Tìm nhị số đương nhiên biết tích của bọn chúng là 1440, BCNN của bọn chúng là 240.

Bài 51. Tìm nhị số biết BCNN của bọn chúng là 144, ƯCLN của bọn chúng là 24.

Bài 52. Hai con cái tàu cập bờ theo dõi lịch sau: Tàu 1 cứ 12 ngày thì cập bờ, tàu II thì 18 ngày cập bờ. Lần đầu cả nhị tàu nằm trong cập bờ vào trong ngày loại năm. Hỏi tiếp sau đó tối thiểu bao lâu, cả nhị tàu lại nằm trong cập bờ vào trong ngày loại năm?

Bài 53. Tìm x ∈ N, biết:

a) (x - 50) : 45 + 240 = 300

b) 7200 : [200 + (33 600 : x) - 500] = 4

Bài 54. Tìm số sở hữu 3 chữ số, hiểu được số bại chi không còn mang đến 3 và 5. Chữ số hàng ngàn là số nhân tố lẻ lớn số 1 sở hữu một chữ số.

Bài 55. Có 156 quyển vở, 184 tập dượt giấy tờ, 128 cây bút bi. Đội thanh niên tự nguyện phân thành những phần tiến thưởng đều nhau, từng phần bao gồm cả 3 loại nhằm tặng cho những trẻ nhỏ bần hàn trên phố. Nhưng sau khoản thời gian phân chia, quá 12 quyển vở, 4 tập dượt giấy tờ và đôi mươi cây bút bi ko đầy đủ phân chia vô những phần tiến thưởng. Tính coi sở hữu từng nào phần quà?

Bài 56. Cho A = 4 + 22 + 23 + 24 + ... + 22002. Chứng minh rằng A là 1 trong luỹ quá của 2.

Bài 57: Viết những tập dượt hợp: B(6), B(12), B(42) và BC(6, 12, 42)

Bài 58: Tìm BCNN của

a) BCNN (24, 10) b) BCNN( 8, 12, 15)

Bài 59. Tìm số đương nhiên a nhỏ nhất không giống 0, hiểu được aM 120 và aM 86.

Bài 60. Tìm những bội cộng đồng nhỏ rộng lớn 300 của 25 và đôi mươi.

Bài 61: Một lớp học tập sở hữu 24 HS phái nam và 18 HS nữ giới. Có từng nào cơ hội phân chia tổ sao mang đến số phái nam và số nữ giới được chia đều cho 2 bên vô những tổ?

Bài 62: Một đơn vị chức năng quân nhân khi xếp mặt hàng, từng mặt hàng sở hữu đôi mươi người, hoặc 25 người, hoặc 30 người đều quá 15 người. Nếu xếp từng mặt hàng 41 người thì một vừa hai phải đầy đủ (không sở hữu mặt hàng này thiếu thốn, không tồn tại ai ở ngoài hàng). Hỏi đơn vị chức năng sở hữu từng nào người, hiểu được số người của đơn vị chức năng không tới 1000?

Bài 63. Một team nó tế sở hữu 24 BS và 108 nó tá. cũng có thể phân chia team nó tế bại tối đa trở thành bao nhiêu tổ nhằm số BS và nó tá được chia đều cho 2 bên cho những tổ?

Bài 64. Một số sách khi xếp trở thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đều một vừa hai phải đầy đủ bó. hiểu số sách trong tầm 200 cho tới 500. Tìm số sách.

Bài 65. Một liên team thiếu thốn niên khi xếp mặt hàng 2, mặt hàng 3, mặt hàng 4, mặt hàng 5 đều quá 1 ngời. Tính số team viên của liên team bại hiểu được số bại trong tầm kể từ 100 cho tới 150.

Bài 66. Một khối học viên khi xếp mặt hàng 2, mặt hàng 3, mặt hàng 4, mặt hàng 5, mặt hàng 6 đều thiếu thốn 1 người, nhng xếp mặt hàng 7 thì và đầy đủ. hiểu rằng số học viên bại phụ thân cho tới 300. Tính số học viên bại.

Bài 67. Một con cái chó xua một con cái thỏ cơ hội nó 150 dm. Một bước nhảy của chó lâu năm 9 dm, một bước nhảy của thỏ lâu năm 7 dm và khi chó nhảy một bước thì thỏ củng nhảy một bước. Hỏi chó cần nhảy từng nào bớc mới mẻ đuổi theo kịp thỏ?

Bài 68. Chứng minh rằng nhị số đương nhiên tiếp tục là nhị số nhân tố bên cạnh nhau.

Bài 69. Tìm nhị số đương nhiên a và b, hiểu được BCNN(a,b) = 300; ƯCLN(a,b) = 15.

Bài 70. Có 760 trái khoáy và cam, một vừa hai phải táo, một vừa hai phải chuối. Số chuối nhiều hơn thế số táo 80 trái khoáy, số táo nhiều hơn thế số cam 40 trái khoáy. Số cam, số táo, số chuối được chia đều cho 2 bên mang đến chúng ta vô lớp. Hỏi phân chia vì vậy thì số học viên tối đa của lớp là bao nhiêu? từng phần sở hữu từng nào trái khoáy từng loại?

Bài 71. Tính nhanh:

a) 2.125.2002.8.5

b) 36.42 + 2.17.18 + 9.41.6

c) 28.47 + 28.43 + 72.29 + 72.61

d) 26.54 + 52.73

2.2. Lời giải phiếu bài bác tập dượt Toán lớp 6 phần số học

Bài 1:

a) A = {x ∈ N| x = 5k, k∈ N và k =0; 1; 2;...; đôi mươi }

b) B = { x ∈ N| x = 111k, k ∈ N* và k < 10 }

c) C = { x ∈ N| x = 3k + 1, k N và k < 17 }

Bài 2: A = {14; 23; 32; 41; 50}

Bài 3:

Cách 1: A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}

Cách 2: A = { x N| x < 10}

Bài 4:

a. A = {20; 22; 24; 26; 28; 30}. Tập thích hợp A sở hữu 6 phần tử

B = {27; 28; 29; 30; 31; 32}. Tập thích hợp B sở hữu 6 phần tử

b. C = {20; 22; 24; 26}

c. D = {27; 29; 31; 32}

Bài 5:

Phân tích số rời khỏi quá số vẹn toàn tố: 93024 = 2^5.3^2.17.19 = 2^4.17.2.3^2.19 = 16.17.18.19

4 số cần thiết tìm hiểu là: 16, 17, 18, 19

Bài 6:

Từ trang 1 cho tới trang 9 cần thiết số chữ số là: [(9-1):1+1].1=9(chữ số)

Từ trang 10 cho tới trang 99 cần thiết số chữ số là: [(99-10):1+1].2=180(chữ số)

Từ trang 100 cho tới trang 130 cần thiết số chữ số là: [(130-100):1+1].3=93(chữ số)

Để viết số trang của cuốn sách dày 130 trang thì nên cần số chữ số là: 180+9+93=282(chữ số)

Bài 7:

Số số hạng của mặt hàng số: (1000 -1) : 3 + 1 = 334 số

Tổng của mặt hàng số: (1000 + 1). 334 : 2 = 167167

Bài 8:

a) 2. 125. 2002. 8. 5 = (2. 5).(8. 125). 2002 = 10. 1000. 2002 = 20020000

b) 36. 42 + 2. 17. 18 + 9. 41.6 = 36. 42 + 36. 17 + 54. 41 = 36. (42 + 17) + 54. 41 = 36. 59 + 54.41 = 18. 2. 59 + 18. 3. 41 = 18. 118 + 18. 123 = 18.(118 + 123) = 18. 241 = 4338

c) 28.47 + 28.43 + 72.29 + 72.61 = 28.(47 + 43) + 72.(29 + 61) = 28.90 + 72.90 = 90.(28 + 72) = 90.100 = 9000

d) 26.54 + 52.73 = 26.54 + 2.26.73 = 26.(54 + 146) = 26.200 = 5200

Bài 9:

Đặt A= 2001.2002.2003.2004 + 2005.2006.2007.2008.2009

2001.2002.2003.2004 Có tận nằm trong là 4

2005.2006.2007.2008.2009 Chia không còn mang đến 2 và 5 => Tận nằm trong là 0

=> A tận nằm trong là 0 + 4 = 4

Bài 10:

a) x = 77 b) x = 124 c) x = 10 d) x = 5

Bài 11:

Có 139 139. 133 - 133133.139 = 1001.139.133 – 1001.133.139 = 0

=> (139 139. 133 - 133 133.139) : (2 + 4 + 6 + ... + 2002) = 0

Bài 12:

Từ năm 2002 cho tới thời điểm năm 2012 là 10 năm, vô bại sở hữu trong thời gian nhuận là 2004; 2008; 2012

=> Từ 22- 12- 2002 cho tới 22- 12- 2012 sở hữu toàn bộ là: 7 x 365 + 3 x 366 = 3653 ngày

Ta có: 3653 : 7 = 521 (dư 6)

Như vậy kể từ 22 - 12 - 2002 cho tới 22 - 12 - 2012 sở hữu 521 tuần và dư 6 ngày

=> ngày 22 -12 -2012 rớt vào loại 6

Bài 13:

a) 3n = 35 => n = 5 b) 2n = 28 => n = 8

Bài 14: So sánh:

a, Có 3^{1234} = (3^2)^{617} = 9^{617} và 2^{1851} = (2^3)^{617} = 8^{617} => 3^{1234} > 2^{1851}

b, Có 6^{30} = (6^2)^{15} = 36^{15} => 6^{30} > 12^{15}

Bài 15: 5.(5 + 5) + 5.(5 + 5) = 100

Bài 16:

a) Gọi 3 số đương nhiên tiếp tục là a ; a+1 ; a+2 ( a nằm trong N )

ta sở hữu : a+(a+1)+(a+2)=3a+3=3 . ( a + 1 ) phân chia không còn mang đến 3

Vậy tổng của 3 số tiếp tục phân chia không còn mang đến 3

b) Gọi 4 số đương nhiên tiếp tục là a ; a+1 ; a+2 ; a+3 ( a nằm trong N )

ta sở hữu : a+(a+1)+(a+2)+(a+3)=4a + 6 ko phân chia không còn mang đến 4 ( 6 ko phân chia không còn mang đến 4 )

Bài17:

a) Có 7n phân chia không còn mang đến n thì 15 cần phân chia không còn mang đến n, tức n nằm trong tập dượt ước của 15, học viên tự động lập bảng nhằm tìm hiểu độ quý hiếm của n.

b) n + 28 = n + 4 + 26, sở hữu n + 4 phân chia không còn mang đến n + 4 thì 26 cần phân chia không còn mang đến n + 4, tức n + 4 nằm trong tập dượt ước của 26, học viên tự động lập bảng nhằm tìm hiểu độ quý hiếm của n

Bài 18: 66a + 55b = 6.11.a + 5.11.b = 11.(6a + 5b) = 111011

Vì 111011 ko phân chia không còn mang đến 11 nên 6a + 5b ko cần là số đương nhiên => ko thể tìm kiếm ra nhị số a và b thỏa mãn nhu cầu đề bài bác.

Bài 19:

Số phân chia mang đến 18 dư 12 thì số sở hữu dạng 18k + 12.

Số bại phân chia không còn mang đến 6 vì thế nó là tổng của nhị số 18k và 12 đều phân chia không còn mang đến 6.

Vậy số bại ko thể phân chia mang đến 6 dư 2 được

Bài 20:

Ta có:

xyz = 100x +10y +z = 111x -11x +10y +z = 37.3x -(11x-10y-z) phân chia không còn mang đến 37

=> (11x-10y-z) phân chia không còn mang đến 37

Ta lại có:

xyz -yzx = 100x +10y +z -100y -10z -x = 99x -90y -9z = 9.(11x-10y-z) phân chia không còn mang đến 37

Vậy yzx cũng cần phân chia không còn mang đến 37

Bài 21:

2002x + 5648y = 203253

=> 2(1001x + 2824y) = 203253

=> 203253 phân chia không còn mang đến 2 (Điều này vô lí)

Bài 22:

Từ 1 - 1000 sở hữu số số phân chia không còn mang đến 2 là : ( 1000 - 2 ) : 2 + 1 = 500 ( số )

Từ 1 - 1000 sở hữu số số phân chia hêt mang đến 5 là :( 1000 - 5 ) : 5 + 1 = 200 ( số )

Bài 23:

Dễ thấy (n+2002).(n+2003) là tích của nhị số đương nhiên tiếp tục nên có một số chẵn

Mà số chẵn nhân bao nhiêu cũng chính là số chẵn và phân chia không còn mang đến 2

Bài 24:

Vì 30xy phân chia không còn mang đến 2 <=>y nằm trong {2,4,6,8,0}

mà 30xy phân chia mang đến 5 dư 2=> y=2

ta sở hữu 30x2 phân chia không còn mang đến 3

=> 3+0+x+2 phân chia không còn mang đến 3

=>5+x phân chia không còn mang đến 3

Câu 25: 10026

Ta bịa đặt số sở hữu 5 chữ số bại là: abcd6

Mà abcd6 là 1 trong số đương nhiên sở hữu 5 chữ số nhỏ nhất nên a = 1 và b = 0

=> abcd6 = 10cd6

Theo đề bài bác là 10cd6 phân chia không còn mang đến 9 và nhỏ nhất

Nên => 10cd6 = 1+ 0+ c+ d+ 6 = 9 => c = 0

Vì c = 0 => 10cd6 = 100d6 => d = 2

Vậy số đương nhiên cần thiết tìm hiểu này là 10026

Câu 26:

a) Có (99 - 18) : 9 + 1 = 10 số sở hữu nhị chữ số phân chia không còn mang đến 9

b) Tổng là: (99 + 18).10 : 2 = 585

Câu 27: Chứng minh rằng:

a) Ta có: 102002+8 = 10...000 (2002 số 0) + 8 = 10...008 (2001 số 0) sở hữu 8 tận nằm trong nên phân chia không còn mang đến 2 và tổng những chữ số của chính nó là: 1+0+...+0+0+8=9 nên phân chia không còn mang đến 9

Vậy 102002 +8 phân chia không còn mang đến 2 và 9.

b) Tương tự: = 10...014 (2002 số 0) sở hữu 4 tận nằm trong nên phân chia không còn mang đến 2

và tổng những chữ số của chính nó là: 1+0+...+0+1+4=6 nên phân chia không còn mang đến 3

Vậy 102004 +14 phân chia không còn mang đến 2 và 3.

Câu 28:

Gọi số một vừa hai phải là Ư(75) một vừa hai phải là B(3) là a

Theo đề bài bác tớ có

a= 3k

75= a.l = 3k.l

k.l = 25

k nằm trong ước của 25 = {1; 5; 25}

A = {3; 15; 75}

Câu 29:

Ta có: 2x + 1 và y-5 là ước của 12

12 = 1. 12 = 2. 6 =3. 4

Vì 2x+ 1 lẻ => 2x+ 1 = 1 hoặc 2x + 1=3

2x+ 1= 1 => x= 0 ; y- 5 = 12 => x= 0 ; y= 12

2x+ 1= 3 => x= 1; y- 5= 4 => x= 1; y= 9

Vậy (x,y) là: (0,17); (1,9)

Câu 30:

Ta có: ababab=ab.10101 (với ab không giống 1)

=> ababab chắc hẳn rằng sở hữu 3 ước ab; 10101; 1

=> ababab là thích hợp số

Câu 31:

Ta có: abcabc=abc.1001

mà 1001 phân chia không còn mang đến 7;11;13(là số vẹn toàn tố)

nên abc.1001 phân chia không còn mang đến 7;11;13(là số vẹn toàn tố)

suy rời khỏi số đương nhiên abcabc phân chia không còn mang đến tối thiểu 3 số vẹn toàn tố

Câu 32:

A= 2001.2002.2003.2004+1

ta có: 2001.2002.2003.2004 sở hữu tận nằm trong là 4

=> 2001.2002.2003.2004=10k+4

=> A= 10k+ 4+ 1= 10k+ 5= 5(2k + 1) phân chia không còn mang đến 5

=> A là thích hợp số

Câu 33:

a là 1 trong, b là 2, c là 8, d là 4

Số cần thiết tìm hiểu là 1284

Câu 34: Cho p là một trong những nhân tố to hơn 3 và 2p + 1 cũng chính là một trong những nhân tố, thì 4p + một là số nhân tố hoặc thích hợp số? Vì sao?

p và 2p+1 vẹn toàn tố

Xem thêm: Tại sao người ta chỉ dùng cát sông khi xây dựng mà không dùng cát biển hay sa mạc cho nhiều?

Nếu p = 3 thì p và 2p+1 đều nhân tố, 4p+1 = 13 vẹn toàn tố

Xét p phân chia không còn mang đến 3

=> 2p ko phân chia không còn mang đến 3, và 2p+1 là số nhân tố > 3 nên ko phân chia không còn mang đến 3

=> 2p+2 phân chia không còn mang đến 3 (do 3 số vẹn toàn tiếp tục cần có một số phân chia không còn mang đến 3)

=> 2(2p+ 2) = 4p+ 4 = 4p+ 1+ 3 phân chia không còn mang đến 3 => 4p+ 1 phân chia không còn mang đến 3

kết luận: 4p+ 1 nhân tố nếu như p = 3, và là thích hợp số nếu như p nhân tố phân chia không còn mang đến 3

Câu 35: Ba số này là 26, 27, 28

Câu 36:

Ta sở hữu :

1+ 2+ 3+...+n= 1275

(n+ 1).n: 2= 1275

(n+ 1).n =1275.2

(n+ 1).n =2550

(n+ 1).n =51.50

(n+ 1).n =(50+1).50

=>n =50

Câu 38: Tìm số phân chia và thương của một quy tắc phân chia, biết số bị phân chia là 150 và số dư là 7.

Gọi thương và số phân chia là a va vấp b

ta có: a.b + 7 =150 suy rời khỏi a.b =143

ta có: 143 = 13 x 11

Vậy a = 11, 13; b=13, 11

Câu 39:

a) Gọi C là tụ họp gửi gắm của nhị tụ họp A và B thì C là tụ họp bao gồm những số đương nhiên phân chia không còn mang đến 9

b) Giao của nhị tụ họp vì chưng rỗng

c) Gọi D là tụ họp gửi gắm của nhị tụ họp A và B thì C = {3; 5; 7}

Câu 40:

Gọi số học viên khối 6 la x

biết x nằm trong N, 120< x< 200

=> x+1 phân chia không còn mang đến 12 và 18

Ta có: 12=22.3; 18=2.32

=> BCNN (12;18)=22.32=36

BC(12; 18)= B (36) = {0; 36; 72; 108; 144; 180; 216;....}

Vì 120< x < 200 nên a+ 1= 144+ a+ 1=180 => a= 143 hoặc a = 179

Vậy số học viên khối 6 là 143 hoặc 179 em

Câu 41:

Gọi số các bạn được phân chia là a tớ sở hữu (a nằm trong tập dượt n )

126 = 2.3.7; 198 = 2.32.11; 144 = 24.32

UCLN là 2. 3 = 6 => sở hữu 6 bạn

Vậy từng các bạn có

126: 6 = 21 bóng đỏ

198: 6 = 33 bóng xanh

144: 6 = 24 bóng vàng

Câu 42:

Gọi số loại nhất là n, số loại nhị là n + 1, ƯC (n, n + 1) = a

Ta có: n phân chia không còn mang đến a (1)

n+1 phân chia không còn mang đến a (2)

Từ (1) và (2) tớ được:

n + 1 - n phân chia không còn mang đến a

=> 1 phân chia không còn mang đến a

=> a = 1

=> ƯC (n, n+1) = 1

=> n và n+1 là nhị số nhân tố bên cạnh nhau.

Vậy 2 số đương nhiên tiếp tục là nhị số nhân tố nằm trong nhau

Câu 43:

Đặt 2 số đương nhiên bại là: a = 12.m và b = 12.n

với UCLN (m; n) = 1

ta có: a + b = 168 => 12.m + 12.n = 168

=> (m + n).12 = 168 => m + n = 14

Câu 44:

Gọi 2 số đương nhiên là a và b

Có a – b = 168

Hay tớ sở hữu a = 56m, b = 56n (m, n nhân tố nằm trong nhau)

Có 56m – 56n = 168 => 56.(m - n) = 168 hoặc m – n = 3

Lại sở hữu 600 < 56.m và 56.n < 800 => 10 < m, n < 15

Vậy m = 14, n = 11

Hai số cần thiết tìm hiểu là 784 và 616

Câu 45:

Ta có:3n+ 1 phân chia không còn mang đến d => 4(3n+ 1) phân chia không còn mang đến d => 12n+4 d

4n+ 1 phân chia không còn mang đến d => 3(3n+ 1) phân chia không còn mang đến d => 12n+3 d

(12n+ 4 )- (12n+ 3) phân chia không còn mang đến d

1 phân chia không còn mang đến d

vậy 3n+ 1 và 4n+ một là nhị số nhân tố nằm trong nhau

Câu 46:

Gọi ƯCLN(4n+3, 5n+2) = d(d ∈ ℕ )

⇒ 4n+ 3 ⋮d; 5n+ 2 ⋮d

⇒ 5.(4n+ 3)⋮d; 4.(5n+ 2)⋮d

⇒ 20n+15 ⋮d; 20n+ 8 ⋮d

⇒ (20n+ 15- 20n- 8)⋮d

⇒ 7 ⋮d

Do bại d ∈ Ư(7)={1;7}

Mà đầu bài bác cho rằng (4n+3, 5n+2) ≠ 1

⇒d = 7

Vậy ƯCLN(4n+3, 5n+2) = 7

Câu 47:

Xếp trở thành mặt hàng 12, 16, 18 mặt hàng đều quá 2 hs

=> x-2 nằm trong BC (12; 16; 18) và 1200 < x-2 < 1400

BCNN (12; 16; 18)

12= 22.3; 16= 24; 18= 2.32

BCNN (12; 16; 18) = 24.32 = 144

BC (12; 16; 18) = B(144) = {0; 144; 288; 432;......; 1152; 1296; 1440;….}

mà 1200<x-2<1400

nên x-2=1296

x= 1296 + 2 = 1298

Câu 48:

Gọi số cam này là a.

a phân chia 8 dư 7; phân chia 9 dư 8; phân chia 12 dư 11

=> a + 1 phân chia không còn mang đến 8 ; 9 ; 12, hoặc a + 1 nằm trong BC (8; 9; 12)

Tìm BCNN tính rời khỏi được a + 1 = 216 => a = 215

Câu 49:

Gọi năm cần thiết tìm hiểu là a.

Vì a nằm trong thế kỉ X nên 901<=a<=1000

Vì a phân chia 5 dư 3 => a+2 phân chia không còn mang đến 5; a phân chia 47 dư 45 => a+2 phân chia không còn mang đến 47

mà 5 ,47 vẹn toàn tố

=> a+2 phân chia không còn mang đến 235

mà 903<=a+2<=1002

=> a+2=940

=> a=938 (chia không còn mang đến 2)

Vậy năm này là năm 938

Câu 50:

Ta có: a.b = BCNN (a, b).ƯCLN (a, b)

=> a . b = 1440 x 240 = 345600

Vì ƯCLN (a, b) = 240 nên a = 240. m, b = 240. n và ( m, n ) = 1

Mà a.b = 345600 nên 240.m.240. n = 345600 => m . n = 6 và m, n nhân tố bên cạnh nhau.

Học sinh kế tiếp giải nhằm tìm hiểu m, n tiếp sau đó tìm hiểu a, b

Câu 51:

Ta có: a.b = BCNN (a, b).ƯCLN (a, b) => a . b = 144 x 24 = 3456

Vì ƯCLN (a, b) = 24 nên a = 24. m, b = 24. n và (m, n ) = 1

Mà a.b = 3456 nên 24.m.24. n = 3456 => m . n = 6 và m, n nhân tố bên cạnh nhau.

Học sinh kế tiếp giải nhằm tìm hiểu m, n tiếp sau đó tìm hiểu a, b

Câu 52:

Gọi thời hạn 2 tàu là a (a nằm trong N)

Vì tàu 1 cứ 12 ngày cập bờ, tàu 2 cứ 18 ngày cập bờ nên a nằm trong BCNN(12, 18)

Ta có: 12 = 22.3; 18 = 2.32

Suy rời khỏi BCNN (12; 18) = 22.32= 36

Vậy sau tối thiểu 36 ngày thì cả hai tàu cập bờ vô loại 5

Câu 53:

a) x = 2750

b) x = 16

Câu 54:

Số nhân tố lẻ lớn số 1 có một chữ số là 7

Gọi số cần thiết tìm hiểu sở hữu dạng 7ab

7ab phân chia không còn mang đến 5 nên b = 0 hoặc b = 5

Với b = 0, nhằm 7ab phân chia không còn mang đến 3 thì 7 + a + 0 phân chia không còn mang đến 3 => a = 2, 5, 8

Với b = 5, nhằm 7ab phân chia mang đến 3 thì 7 + a + 5 phân chia không còn mang đến 3 => a = 0, 3, 6, 9

Số cần thiết tìm hiểu hoàn toàn có thể là những số: 720, 750, 780, 705, 735, 765, 795

Câu 56:

A=4+22+23+....+220

2A=8+23+24+...+221

=> A+2A-A = (8+23+24+...+221) - (4+22+23+....+220)

=>A=221+8 - (22+4)=221

=>A là 1 trong lũy quá của 2

Câu 57:

B(6) = {0; 6; 12; 18;…}

B(12) = {0; 12; 24;….}

B(42) = {0; 42; 84;…}

BC(6; 12; 42) = {0; 84; 168,…}

Câu 58:

a) BCNN (24, 10) = 120

b) BCNN ( 8, 12, 15) = 120

Câu 59:

Ta có: 120=23.3.5

86=2.43

=> BCNN(120; 86)=23.3.5.43=5160

Vậy số cần thiết tìm hiểu là 5160

Câu 60:

Ta sở hữu : 25 = 52; đôi mươi = 22.5

=> BCNN ( đôi mươi, 25) = 52 .22 = 25 . 4 = 100

=> Bội của 100 là BC (20,2 5)

=> BC (20, 25) = (0, 100, 200; 300; 400;...}

Vì BC(20, 25) < 300 => {0; 100; 200} thỏa mãn

Câu 61:

Ta sở hữu : 24=23.3; 18=2.32

UCLN (24,18)=2.3=6

UC(24,18)= {1;2;3;6}

Vậy sở hữu tư cơ hội phân chia tổ

Cách 1: 24;18 (gồm 1 tổ)

Cách 2: 12; 9 (gồm 2 tổ)

Cách 3 : 8; 6 (gồm 3 tô)

Cách 6 : 4; 3 (gồm 6 tổ)

Câu 62:

Gọi số người là a(người)

Theo đề bài bác tớ có

Khi xếp mặt hàng 20;25;30 đều dư 15 =>(a-15) phân chia không còn mang đến 20;25;30

=>(a-15) nằm trong BC(20;25;30)

Ta có:

20=22.5; 25=5.5; 30=2.15

=>BCNN(20;25;30)=22.5.15=300

=>(a-15) nằm trong B(300)={0;300;600;900;1200;....}

mà tự khi xếp mặt hàng 41 thì đầy đủ nên a=615

Câu 63:

Gọi a là số tổ cần thiết phân chia và a nằm trong số đương nhiên không giống 0

24 phân chia không còn mang đến a} a nằm trong Ư(24) và a nhiều nhất

108 phân chia không còn mang đến a} a nằm trong Ư(108) và a nhiều nhất

Vậy a là ƯCLN (24,108)

Ư(108)={1,108,2,54,3,36,4,27,6,18,9,12}

Ư(24)={1,24,2,12,3,8,4,6}

ƯCLN(24,108) = 12(tổ)

Vậy hoàn toàn có thể phân chia được không ít nhất 12 tổ

Khi bại từng tổ có:

Số bác bỏ sĩ là: 24:12= 2(bác sĩ)

Số nó tá là: 108:12= 9(y tá)

Câu 64:

Gọi a là số sách cần thiết tìm

a nằm trong BC (10,12,15,18) và 200<a<500

10=2.5; 12=22.3; 15=3.5; 18=2.32

BCNN(10,12,15,18)=22.32.5=180

BC (10,12,15,18)= B(180)={0;180;360;540;720;.......}

mà 200<a<500 nên a=360

Câu 65:

Gọi số team viên là a.

Ta có: a phân chia 2,3,4,5 xỏ lá dư 1 => a - 1 phân chia không còn mang đến 2, 3, 4, 5

=> a - 1 nằm trong BC(2, 3, 4, 5)

Mà BCNN(2, 3, 4, 5) = 60

=> a - 1 nằm trong B(60) = {0; 60; 120; 180; 240:.....}

Vì a - 1 nằm trong khoảng chừng 150 cho tới 200

=> a - 1 = 180 => a = 181

Câu 66:

Ta sở hữu số học viên lớp này là x thì x+1 phân chia không còn mang đến 2,3,4,5,6

Vậy Ta tìm hiểu bội của 2, 3, 4, 5, 6 là: 60; 120; 180; 240

X hoàn toàn có thể là 60; 120; 180; 240 (chú ý bội này cần bên dưới 300 học tập sinh)

Và x+1=60=> x=59 (0 phân chia không còn mang đến 7 loại)

x+1=120=> x=119 (chia không còn mang đến 7 được)

x+1=180=> x=179 (0 phân chia không còn mang đến 7 loại)

x+1=240 => x=239 (0 phân chia không còn mang đến 7 loại)

Vậy số học viên của lớp này là: 119 hoc sinh

Câu 67:

Chiều lâu năm một bước nhảy của chó rộng lớn chiều lâu năm một bước thỏ là :9 - 7 = 2 (dm)

chó cần nhảy số bước mới mẻ đuổi theo kịp thỏ là :150 : 2 = 75 (bước)

Câu 68:

Gọi số loại nhất là n, số loại nhị là n+1, ƯC(n,n+1)=a

Ta có: n phân chia không còn mang đến a(1); n+1 phân chia không còn mang đến a(2)

Từ (1) và (2) tớ được:

n+1-n phân chia không còn mang đến a

=> 1 phân chia không còn mang đến a

=> a=1

=> ƯC(n,n+1)=1

=> n và n+1 là nhị số nhân tố bên cạnh nhau.

Vậy 2 số đương nhiên tiếp tục là nhị số nhân tố nằm trong nhau

Câu 69:

Vì BCNN (a,b) = 300 và ƯCLN (a,b)=15

Suy ra: a.b = 300.15 = 4500

Vì ƯCLN (a,b) =15 nên: a= 15m và b= 15n (với ƯCLN (m,n) = 1).

Vì a+15 =b,=>15m+15 =15n, =>15(m+1) =15n, => m+1= n.

Mà a.b =4500 nên tớ có: 15m.15n =4500=>15.15.m.n =4500=> m.n = 20

Suy ra: m=1 và n=20 hoặc m=4 và n=5

Câu 70:

Gọi số cam là a

Số tao là a+40, số chuối là a+120

Tổng số a+a+40+a+120=760=>3a+160=760=>3a=760-160=600=>a=200. Vậy số cam là 200 quả; Số táo là 240 trái khoáy ; Số chuối là 320 quả

Nếu phân chia thế nhưng mà đều thì nhằm tìm hiểu số học viên tối đa hoàn toàn có thể, tớ tìm hiểu UCLN(200;240;320)

Câu 71: Tính nhanh:

a) 2.125.2002.8.5 = (2.5).(8.125).2002 = 10.1000.2002 = 20020000

b) 36.42 + 2.17.18 + 9.41.6 = 36.42 + 36.17 + 54.41 = 36. (42 + 17) + 54.41 = 36. 59 + 54.41 = 18.2.59 + 18.3.41 = 18.118 + 18.123 = 18.(118 + 123) = 18.241 = 4338

c) 28.47 + 28.43 + 72.29 + 72.61 = 28.(47 + 43) + 72.(29 + 61) = 28.90 + 72.90 = 90.(28 + 72) = 90.100 = 9000

d) 26.54 + 52.73 = 26.54 + 2.26.73 = 26.(54 + 146) = 26.200 = 5200

--------------------

Trên trên đây, VnDoc đang được gửi cho tới chúng ta 70 bài bác tập dượt Toán lớp 6 – Ôn tập dượt phần Số học tập (Có điều giải). Hy vọng đấy là tư liệu hoặc gom những em bắt kiên cố những dạng toán về số học tập lớp 6, kể từ bại nâng lên khả năng giải Toán 6 và học tập chất lượng môn Toán rộng lớn.

Xem thêm: 3 phong thủy trên thân mà ai cũng có, biết giữ gìn thì phú quý càng nhiều