1000 năm bằng bao nhiêu thế kỷ

1 thế kỷ vị từng nào năm? Đổi thế kỷ sang trọng năm. (Ảnh: dùng hình ảnh gốc kể từ Pixabay)

Bạn đang xem: 1000 năm bằng bao nhiêu thế kỷ

Có thể chúng ta tiếp tục nghe qua chuyện những cụm kể từ như: thế kỷ loại nhì, thế kỷ loại tía, hoặc thế kỷ loại tư. Vậy một thế kỷ vị từng nào năm? 1000 năm bằng bao nhiêu thế kỷ?

Một thế kỷ với từng nào năm?

Theo quy ước, một thế kỷ với 100 năm.

 • Nửa thế kỷ vị từng nào năm? Câu vấn đáp là 50 năm.
 • Một thế kỷ rưỡi vị từng nào năm? Câu vấn đáp là 150 năm.
 • 1/3 thế kỷ vị từng nào năm? Câu vấn đáp là 33,3 năm.
 • 1/10 thế kỷ vị từng nào năm? Câu vấn đáp là 10 năm.
 • 25 năm vị từng nào thế kỷ? Câu vấn đáp là 1/4 thế kỷ.
 • 600 năm vị từng nào thế kỷ? Câu vấn đáp là 6 thế kỷ.

Thế kỷ là 1 trong đơn vị chức năng thời hạn, ngoài thế kỷ, tất cả chúng ta với những đơn vị chức năng khác ví như thập kỷ, thiên niên kỷ …

Trong giờ đồng hồ Anh, thế kỷ được gọi là century. Từ thế kỷ bắt mối cung cấp kể từ từ ‘centum’ vô giờ đồng hồ Latinh, tức là một trăm. Century đôi lúc được viết lách tắt là c.

Nước Mỹ giành song lập vào lúc thế kỷ 18. (Ảnh: Miền công cộng)
Nước Mỹ giành song lập vào lúc thế kỷ 18. (Ảnh: Miền công cộng)

1000 năm bằng bao nhiêu thế kỷ?

Từ công thức bên trên, tất cả chúng ta tiếp tục thay đổi được 1000 năm vị 10 thế kỷ.

1000 năm còn được gọi là 1 trong thiên niên kỷ. Như vậy 1 thiên niên kỷ với 1000 năm, ứng với 10 thế kỷ.

Cách tính thế kỷ

Cách tính thế kỷ theo đòi lịch Gregory

Theo lịch Gregory, thì thế kỷ được xem như sau:

 • Thế kỷ loại nhất sau Công nguyên vẹn (AD) chính thức với năm 1 sau Công nguyên vẹn và kết đốc vô năm 100 sau Công nguyên vẹn.
 • Thế kỷ thứ hai kéo dãn dài từ thời điểm năm 101 cho tới năm 200.
 • Tương tự động như thế, thế kỷ loại N tiếp tục chính thức từ thời điểm năm (100 x N) - 99 và kết đốc vô năm 100 x N.

Theo phương pháp tính của lịch Gregory thì thế kỷ tiếp tục chính thức với năm với đuôi là ‘01’ và kết đốc vô năm với đuôi là ‘00’.

Số loại tự Thời gian ngoan bắt đầu Thời gian ngoan kết thúc
Thế kỷ loại 1 ngày 1 mon một năm 1 ngày 31 mon 12 năm 100
Thế kỷ loại 2 ngày 1 mon một năm 101 ngày 31 mon 12 năm 200
Thế kỷ loại N ngày 1 mon một năm (100 x N) - 99 ngày 31 mon 12 năm (100 x N)
Một số ví dụ
Thế kỷ 19 ngày 1 mon một năm 1801 ngày 31 mon 12 năm 1900
Thế kỷ 20 ngày 1 mon một năm 1901 ngày 31 mon 12 năm 2000
Thế kỷ 21 ngày 1 mon một năm 2001 ngày 31 mon 12 năm 2100

Cách tính thế kỷ theo đòi lịch Thiên văn

Theo lịch Thiên văn, thì thế kỷ được xem như sau:

 • Thế kỷ 1 chính thức từ thời điểm năm 0 và kết đốc vô năm 99.
 • Thế kỷ 21 tiếp tục chính thức từ thời điểm năm 2000 và kết đốc vô năm 2099.

Theo phương pháp tính của lịch Thiên văn thì thế kỷ tiếp tục chính thức với năm với đuôi là ‘00’ và kết đốc vô năm với đuôi là 99.

Cách tính theo đòi lịch Gregory còn được gọi là phương pháp tính dựa vào xây cất nghiêm nhặt (strict construction). Trong Khi bại, phương pháp tính theo đòi lịch thiên văn thì dựa vào trí tuệ phổ cập (popular perception).

Sự không giống nhau vào giữa thập kỷ, thế kỷ, và thiên niên kỷ

Đây là bảng tóm lược cơ hội thay đổi thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ sang trọng năm. Một thập kỷ vị chục năm. Một thế kỷ vị một trăm năm. Một thiên niên kỷ vị một ngàn năm.

Đơn vị thời gian Năm
1 thập kỷ 10 năm
1 thế kỷ 100 năm
1 thiên niên kỷ 1000 năm

Hỏi và đáp một số trong những vấn đề tương quan

1/10 thế kỷ vị từng nào năm

1/10 hoặc hay còn gọi là ‘1 phần 10’; lấy 1 phân chia 10 sản phẩm được xem là 0,1. 1 thế kỷ vị 100 năm. Lấy 100 nhân với 0,một là vị 10 năm.

Như vậy 1/10 thế kỷ vị 10 năm.

1/5 thế kỷ vị từng nào năm

1/5 hoặc hay còn gọi là ‘1 phần 5’; lấy 1 phân chia 5 sản phẩm được xem là 0,2. 1 thế kỷ vị 100 năm. Lấy 100 nhân với 0,2 là vị hai mươi năm.

Như vậy 1/5 thế kỷ vị hai mươi năm.

1/4 thế kỷ vị từng nào năm

1/4 hoặc hay còn gọi là ‘1 phần 4’; lấy 1 phân chia 4 sản phẩm được xem là 0,25. 1 thế kỷ vị 100 năm. Lấy 100 nhân với 0,25 là vị 25 năm.

Như vậy 1/4 thế kỷ vị 25 năm.

1/2 thế kỷ vị từng nào năm

1/2 hoặc hay còn gọi là ‘1 phần 2’; lấy 1 phân chia 2 sản phẩm được xem là 0,5. 1 thế kỷ vị 100 năm. Lấy 100 nhân với 0,5 là vị 50 năm.

Xem thêm: Cuối tháng 9 Dương lịch: 4 tuổi quét sạch tai ương, ngồi không hưởng lộc, tiền bạc chảy về như lũ

Như vậy một nửa thế kỷ vị 50 năm.

Nửa thế kỷ vị từng nào năm

1 thế kỷ vị 100 năm. Vậy nửa thế kỷ là vị 50 năm.

1 thế kỷ rưỡi vị từng nào năm

1 thế kỷ vị 100 năm. Nửa thế kỷ vị 50 năm. Vậy 1 thế kỷ rưỡi vị 150 năm.

3 thế kỷ vị từng nào năm

1 thế kỷ vị 100 năm. Vậy 3 thế kỷ vị 300 năm.

9 thế kỷ vị từng nào năm

1 thế kỷ vị 100 năm. Vậy 9 thế kỷ vị 900 năm.

10 thế kỷ vị từng nào năm

1 thế kỷ là vị 100 năm. Vậy 10 thế kỷ là vị 1000 năm.

50 thế kỷ vị từng nào năm

1 thế kỷ là vị 100 năm. Vậy 50 thế kỷ là vị 5000 năm.

Đây là bảng tóm lược cơ hội quy đổi thế kỷ sang trọng năm.

Thế kỷ Năm
1/10 (1 phần 10) 10 năm
1/5 (1 phần 5) 20 năm
1/4 (1 phần 4) 25 năm
1/2 (1 phần 2) 50 năm
1 thế kỷ 100 năm
1 thế kỷ rưỡi 150 năm
3 thế kỷ 300 năm
9 thế kỷ 900 năm
10 thế kỷ 1000 năm
20 thế kỷ 2000 năm
50 thế kỷ 5000 năm

1 thế kỷ vị từng nào thập kỷ

1 thế kỷ vị 100 năm; 1 thập kỷ vị 10 năm.

Như vậy 1 thế kỷ vị 10 thập kỷ.

100 năm gọi là gì

1 thế kỷ là 100 năm. Vậy 100 năm gọi là thế kỷ.

10 năm vị từng nào thế kỷ

1 thế kỷ là 100 năm. Vậy 10 năm vị 1/10 thế kỷ.

100 năm vị từng nào thế kỷ

1 thế kỷ là 100 năm. Vậy 100 năm vị 1 thế kỷ.

1000 năm bằng bao nhiêu thế kỷ

1 thế kỷ là 100 năm. Vậy 1000 năm vị 10 thế kỷ.

Năm Thế kỷ
10 năm 1/10 thế kỷ
100 năm 1 thế kỷ
1000 năm 10 thế kỷ
10000 năm 100 thế kỷ

Thế kỷ 1 chính thức từ thời điểm năm nào

Theo lịch Gregory, thế kỷ 1 chính thức từ thời điểm năm 1 (ngày 1/1) cho tới năm 100 (ngày 31/12). Theo lịch Thiên văn, thì thế kỷ 1 chính thức từ thời điểm năm 0 cho tới năm 99.

Thế kỷ 21 là từ thời điểm năm nào

Theo lịch Gregory, thì thế kỷ 21 tiếp tục chính thức từ thời điểm năm 2001 cho tới năm 2100. Trong Khi bại, theo đòi lịch Thiên văn, thì thế kỷ 21 tiếp tục chính thức từ thời điểm năm 2000 cho tới năm 2099.

Thế kỷ 22 chính thức từ thời điểm năm nào

Theo lịch Gregory, thì thế kỷ 22 tiếp tục chính thức từ thời điểm năm 2101 cho tới năm 2200. Trong Khi bại, theo đòi lịch Thiên văn, thì thế kỷ 22 tiếp tục chính thức từ thời điểm năm 2100 cho tới năm 2199.

2000 là thế kỷ bao nhiêu

Theo lịch Gregory, thì năm 2000 là nằm trong thế kỷ trăng tròn. Tuy nhiên, theo đòi lịch Thiên văn, thì năm 2000 là nằm trong thế kỷ 21.

Xem thêm:

 • 1 thập kỷ vị từng nào năm
 • 1 thiên niên kỷ vị từng nào năm
 • 10000 ngày là từng nào năm?
 • 1 vạn là bao nhiêu
 • 1 feet vị từng nào cm
 • 1 dặm vị từng nào km
 • 1 pound vị từng nào kg
 • 1 năm độ sáng vị từng nào km
 • 1 ha vị từng nào m2
 • 1 yard vị từng nào mét
 • 1 khuôn mẫu vị từng nào sào
 • 1 tấc vị từng nào cm
 • Một Inch là từng nào cm
 • 1 năm với từng nào tuần

Nguồn tham lam khảo

Xem thêm: Mở cửa sổ thấy 6 thứ Thần Tài ngó lơ, tài lộc dần cạn kiệt

 1. Thế kỷ - Wikipedia Tiếng Việt
 2. Century - Wikipedia Tiếng Anh